Koučink a psychologické poradenství zaměstnancům

KOUČINK (KARIÉRA, PRODUKTIVITA) A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

  • Kariérní poradenství a koučink zaměstnancům klienta
  • Psychologické poradenství zaměstnancům v případě konfliktních a obtížných pracovních situací
  • Poradenství a koučink v oblasti rozvoje kompetencí, v oblasti sebemotivace a manažerských dovedností
  • Poradenství a koučink v oblasti osobní produktivity, time managementu, sebeřízení a sebekontroly
  • Možnost komplexního employee assistance programu

Výhoda pro zaměstnavatele:

  • Eliminace rizik z nesprávných rozhodnutí na obou stranách
  • Větší sebemotivace, efektivita a spokojenost zaměstnanců
  • Pozitivní obraz zaměstnavatele
  • Facilitace změn a řešení/předcházení obtížným situacím ve společnosti (konflikty, demotivace, stres).

Efektivita poradenství je zaručena díky poskytování třetí, nezávislou stranou (odpadá problematika interních vazeb, diskrétnosti sdělených informací atd.).