Výběrová řízení a outplacement

KONZULTACE V OBLASTECH LIDSKÝCH ZDROJŮ (PSYCHOLOGICKÝCH ASPEKTŮ) A BUSINESS PSYCHOLOGIE

  • Hodnocení zaměstnanců
  • Navrhování a realizace zaměstnaneckých průzkumů a průzkumů spokojenosti
  • Spokojenost, motivace, angažovanost a retence zaměstnanců: měření a zvyšování
  • Psychologická podpora, konzultace, příprava a strategie při obchodních jednáních a dalších negociacích (psychologické aspekty – pro manažery firem, prodejce apod.)
  • Motivace zaměstnanců: průzkum individuální motivace zaměstnanců a nastavení individualizovaných motivačních systémů
  • Poradenství v oblastí práce s talentovanými a nadanými zaměstnanci a specialisty (nastavení specifických motivačních systémů, přizpůsobení prostředí a podmínek osobnostnímu stylu a preferencím nadaných zaměstnanců)