Výběrová řízení a outplacement

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ – KONZULTACE

  • Zvyšování psychologické objektivity a efektivity výběrových řízení ve vaší společnosti.
  • Trénink personalistů a manažerů pro výběr dobrých zaměstnanců (aneb výběr je více než posuzování kompetencí)
  • Konzultace při výběrových řízeních (psychologický pohovor, poskytnutí nezávislého pohledu)

OUTPLACEMENT A PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ – PSYCHOLOGICKÁ A PORADENSKÁ PODPORA

  • Podpora personalistům a manažerům realizujícím propouštění (příprava na propouštění, komunikace situace propouštění, práce s odcházejícími i zůstávajícími zaměstnanci)
  • Podpora a konzultace propouštěným zaměstnancům, individuální i skupinové poradenství, kariérní poradenství (skupinové workshopy, individuální kariérní plánování, psychologická podpora zaměstnancům