Vysoce nadaní zaměstnanci – Jak je získat, udržet, motivovat

  • Poradenství při získávání, motivování a udržení vysoce nadaných zaměstnanců
  • Poradenství nadaným zaměstnancům, kompetenční coaching, kariérní rozvoj
  • Typické oblasti uplatnění tohoto typu zaměstnanců: informační technologie, analytici, matematici, práce s velkým množstvím informací a v nerutinním prostředí, management, obory s velkou mírou inovativnosti a nutnosti učení, špičkoví prodejci a další oblasti, ve kterých v případě optimální adaptace snoubí tito zaměstnanci nekonformitu, inovativnost, velkou sebemotivaci a vynikající výsledky

Vysoce nadaní zaměstnanci jsou jedinci s vysokou inteligencí, kteří jsou výrazně talentovaní v určité oblasti (oblastech) a disponují mnoha zřetelně nadprůměrnými kompetencemi. Tito lidé se zpravidla vyznačují dalšími osobnostními specifiky – odlišnými očekáváními, individuálními systémy motivace, způsobem komunikace a odlišnými zdroji pracovní spokojenosti. Proto pro ně tradiční HR a firemní systémy motivace, odměňování, zaměstnanecké spokojenosti nebo vymezení pracovních zodpovědností nemusí vždy optimálně fungovat. Nejedná se o talent management, vymezení vysoce nadaných zaměstnanců je mnohem užší. Oblast práce s nadanými jedinci se však s talent managementem překrývá. ([permalink href=”467″]Více o nadání zde.[/permalink])