Doporučené knihy a odkazy

 

 

Níže naleznete seznam knih a odkazů pro další studium. Nesnažím se o vyčerpávající přehled. Doporučuji zde pouze výběr těch knih, které jsou podle mě k danému tématu nejlepší.

HLEDÁNÍ A ZMĚNA POVOLÁNÍ, NALEZENÍ SMYSLU V PRÁCI, PSYCHOLOGIE VSTUPU DO PODNIKÁNÍ:

Po Bronson – What should I do with my life

Jedna z nejlepších knih o hledání povolání vůbec. Kniha obsahuje příběhy desítek lidí, kteří se rozhodli odpovědět na tuto nejdůležitější otázku našeho života: “Co s ním máme udělat?” Autor vybral ty, kteří si odpověděli upřímně, opravdově a kteří své volby nepřizpůsobili pouze převládajícímu mínění vlastního okolí o tom, co je správné a žádoucí. Kniha odhaluje mnohé společné rysy a témata, která se v tomto odpovídání objevují. Bronson popisuje příběhy lidí, kteří přešli ze střední třídy do dělnických a řemeslných povolání, kteří se z chudých podmínek vypracovali do společensky respektovaných pozic, kteří odešli z měst do přírody, z přírody do měst, kteří opustili svou komunitu, nebo kteří ji naopak zásadně proměnili. Bronson ukazuje, že není jediná cesta ani jediná odpověď. A že neustálé a upřímné tázání je daleko důležitější než konečné a správné odpovídání.

Herminia Ibarra – Working identity

Vynikající studie profesorky managementu H. Ibarry staví na hlavu pojetí změny a hledání povolání, kterému mnozí věří: nejprve je třeba zanalyzovat vlastní osobnost, sepsat si silné stránky, následně vymyslet, ve kterém povolání je uplatním a potom postupně takové povolání budovat. Právě naopak, říká Ibarra: prvotní musí být akce, potom reflexe. Nemohu poznat své silné vlastnosti a povolání, pro které se budu hodit, nemám-li s tímto povolání zkušenost. Kniha dokumentuje příběhy lidí, kteří prošli změnou (pracovní) identity, ukazuje klíčové faktory, které hrály v této změně roli, a obsahuje tipy pro vlastní změnu/hledání povolání. Nedoporučuji pro ty, kteří se bojí zkoušet a něco dělat – tato kniha vás neukonejší v přesvědčení, že změnu lze vymyslet z tepla domácího křesla.

 

Timothy Butler – Getting Unstuck: A Guide to Discovering Your Next Career Path

Vynikající kniha pro všechny, kdo hledají vlastní povolání, procházejí životní krizi nebo se cítí v současné fázi (pracovní i životní) zaseklí. Autor ukazuje, že jak je se mění svět okolo nás a my v něm, tak se během celého života dostáváme do slepých uliček, kdy stará řešení, založená na našem modelu reality nefungují, protože tento model byl založen na minulé zkušenosti, která již dnes neplatí. Slepá ulička (impass) je stav, kdy staré představy a nápady již nefungují, ale nové ještě nemám k dispozici. Nemůžeme se hnout, jsme zaseknutí.

Kniha je praktická a zároveň psychologicky hluboká. Autor zde spojuje poradenský přístup s hlubšími teoriemi, vycházející z jungovské psychologie, přístupu mindfullness či fokusingu. Provází čtenáře šesti fázemi, kterými musíme projít, abychom se ze slepé uličky pohnuli. Upozorňuje přitom na důležité schopnosti, jako je akceptace, rozšiřování uvědomění, důležitost imaginace/obrazo-tvornosti (v různých formách), analýzy naších hlavních vzorců, potřeb a preferencí.

Ukazuje také na nebezpečí pře-analyzování naší situace, přílišné potřebě o všem přemýšlet, a málo zkoušet. Ale praktické malé kroky, a postupně i větší rozhodnutí, která trochu či zcela mění naše dosavadní rozhodnutí, životní styl nebo kariéru, jsou stejně důležitou cestou ze slepých uliček, jako analýza. Důvěřovat pouze přemýšlení a plánování, požadovat 100% jistotu, než jsme schopni se rozhodnout k praktickým krokům – je bezpečná cesta, jak v nich setrvat navždy.

William Bridges – Transitions: Making Sense of Life’s Changes

Skvělá kniha o životních změnách, a o tom, jak probíhají na psychologické úrovni. Autor upozorňuje na nutnost projít vnitřně třemi souvisejícími procesy změny: ukončováním/opouštěním, neutrálním “prázdnem” či “nevěděním” a postupnými začátky. Proces re-orientace je tak stejně důležitý jako proces dez-orientace. Každý z nich (ne nutně se jedná o fáze, které nastupují jedna po druhé) má svá specifika, svůj průběh, svou specifičnost pro každého z nás, a pro jeho zdárný průběh k němu musíme zaujmout určitý postoj.

To věděly staré kultury, které znaly důležitost přechodových období a rituálů přechodu (rites of passages). V moderní společnosti takové rituály nemáme, každý z nás zažíváme tolik odlišných typů přechodů a změn, že žádný unifikovaný rituál či jednoduchá “teorie pro všechny” neexistuje.

Každý musíme svůj vnitřní přerod zvládnout sám a opakovaně. Tato situace je o to těžší, že často tento přechod probíhá v rámci oblastí, které jsou dnes samy v určitém přechodu, mění se a nikdo neví, jakou konečnou podobu budou brzy mít (např. oblast povolání, zaměstnání, partnerských vztahů apod.)

(Ke čtení rozhodně doporučuji novou reedici knihy k 25. výročí prvního vydání, která je autorem v mnohém pozměněna)

Chris Guillebeau – Art of Nonconformity

Vynikající kniha, zachycující důležité momenty, překážky a dilemata v cestě za vlastní nekonformitou. Důležitý průvodce pro všechny, kdo mají potřebu vymanit se z oblasti průměru, mainstreamu, odsouhlasených sociálních konvencí, a žít svůj život “trochu jinak”. Jako zajímavou hodnotím především první část knihy.

 

VSTUP DO PODNIKÁNÍ:

Nejlepší čtyři knihy pro vstup do podnikání:

  • Sivers: Anything you want 
  • Michalowicz: The Toilet Paper Entrepreneur
  • Hawken: Growing a Business (kniha starší datem vydání, mladá duchem, současná názory)
  • Fried: Rework (česky jako Restart)

Další zajímavé knihy:

Tama Kieves – This time I dance

Skvělý průvodce a zároveň svědectví autorky, která měla odvahu opustit společensky vysoce uznávanou kariéru a jít za svým snem. Výpověď o nevíře, strachu, pochybnostech a jejich překonávání, o kterých v knize vypráví, posílí každého, kdo o podobné nelehké cestě přemýšlí nebo se na ní již vypravil. Nejedná se pouze o osobní příběh, autorka trefně odhaluje hlavní psychologická témata, na která během takové cesty pravděpodobně narazíte.

Suzane Mulvehill – Employee to Entrepreneur

Podobně jako Tama Kieves dokomentuje i Suzane Mulvehill vlastní cestu a vnitřní proměnu ze zaměstnance v podnikatele. Ukazuje, že problém se vstupem do podnikání není zásadně technický, ale psychologický. Psychologická témata, strach a nedůvěra, které se na této cestě objevují, mnohé překvapí. Autorka ukazuje, jak jim čelit a jak jimi projít.

Chris Guillebeau: The $100 Startup (česky Startup za pakatel)

Skvělá kniha, která vás na základě příběhů mnoha mikropodnikatelů provede jednoduchými zásadami, jak vybudovat svůj “mikrobyznys”. Mikropodnikání existovalo v historii vždy – každý malý sedlák nebo řemeslník byl podnikatel, který pracoval sám, s jedním učedníkem nebo maximálně se svou rodinou. 

Díky technologickým změnám se mikropodnikání stává lifestylovou volbou pro mnohé dřívější zaměstnance a zajímavou alternativou k podnikání “ve velkém stylu” – s mnoha zaměstnanci, s tabulkami, s byrokracií… Nabízí totiž svobodu, zaměření se na to, co mi opravdu jde (místo vysedávání na nekonečných schůzích s kolegy) a možnost přizpůsobení si práce svým potřebám. Chcete na svém byznysu pracovat v noci, nebo jen o víkendu? Mikropodnikání to umožní. A přitom – jak autor ukazuje – dokáže přinést velmi solidní zisk, srovnatelný s běžným podnikáním.

Mikropodnikání nemusí být složité a nemusí být inovativní. Nejúspěšnější podnikatelé koneckonců nejsou ti nejkreativnější – ale ti, kteří prostě přinesli novou kvalitu k uspokojení starých potřeb. Ať už se jedná o hospodského, který umí udělat skvělé domácí likéry, nebo o marketéra, který vám pomůže se sociálními sítěmi, kterým nerozumíte…

Kniha si vybírá takový typ podnikatelů, kteří se učí za pochodu – nejedná se tedy o specializace typu programátoři nebo soukromí lékaři (nebo psychologové :-), pro které potřebujete dlouhodobé vzdělání, ale často bývalé zaměstnance, kteří jen se svými stávajícími dovednostmi a znalostmi jsou schopni rozjet své mikro-podnikání během velmi krátké doby. Bez velkých vizí, bez grandiozních plánů, ale s pracovitostí a selským rozumem.

A právě absence velkých slov, pseudopsychologických klišé (typu “následuj svou vášeň a vše přijde samo”) a praktičnost uvedených postupů dělají z této knihy skvělého a jednoduchého průvodce pro každého, kdo o podobné cestě uvažuje.

 

Další zajímavé odkazy

  • Derek Sivers (prezentace vynikajícího inovátora podnikání a podnikatele. Na co z tradičních představ o podnikání zapomenout a co je dnes důležité…?)
  • Slavný projev Steva Jobse (EN) na promoci studentů Standfordské univerzity v roce 2005. (“Stay hungry, stay foolish…”, extrémně dobrá připomínka toho, co je v práci a povolání důležité. Lze nalézt i mnoho textových přepisů tohoto projevu.)
  • Jak začít podnikat – reálně a bez zbytečností – nejčtenější článek na webu EtLabora.cz. Nekomplikujte vstup do podnikání zbytečnostmi, ale věnujte se tomu, co je důležité a obtížné.

LIFE MANAGEMENT, SEBEŘÍZENÍ, SEBEREALIZACE:

Bill O`Hanlon: A lazy man`s guide to success

Jedna z nejlepších psychologických knih o změně, úspěchu (ať jej definujeme jakkoli) a jejich dosahování. Knihy si cením především proto, že neobsahuje spoustu zbytečných teorií, ale ve stručnosti předkládá metody, které fungují – to uvítá běžný čtenář, laik, pro kterého je určena. Autor stojí pevnýma nohama na zemi – není to new age guru, ale respektovaný (a provokující) psycholog a propagátor na řešení orientované psychoterapie. Knize jsem věnoval sérii článků.

Stephen M. Shapiro: Goal-Free Living: How to Have the Life You Want NOW!

Výborný návod a inspirace pro změnu přemýšlení o vlastním životním stylu. Tato kniha oponuje mnoha knihám o sebeřízení, které pojímají organizaci vlastního života na způsob technického projektového managementu. Shapiro chápe, že život je něco jiného než sestavení lokomotivy nebo postavení elektrárny. Je to jedna z nejužitečnějších knih v oblasti vytváření vlastního životního stylu, sebeřízení a hledání vlastního povolání.

Barbara Sher

Doporučuji všechny knihy této autorky (např. I could do anything if I only knew what it was, Live the life you love, Refuse to choose, Wishcraft). Barbara Sher je neúnavnou propagátorkou nekonformního životního stylu, podpory rozvoje vlastní individuality, seberealizace a nalezení vlastního povolání. Autorčin jazyk je velmi přístupný, není psycholožka a nepoužívá složitých termínů ani teorií. Její knihy jsou velmi dobrou podporou ve chvílích nedostatku odvahy nebo váhání.

Greg McKeown: Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (česky Esencialismus: Zaměřte se na to podstatné)

Knih o zjednodušování nebo minimalismu je více než dost. Tuto doporučuji pro její přiměřenost a reálnost. Nepřesvědčuje nás, že abychom byli spokojení, musíme si vymalovat pokoj na bílo a umístit do něho jen tři předražené kusy japonského nábytku – nebo pro jakoukoli jinou momentální designově-snobskou alternativu minimalismu. Ukazuje nám ale něco jiného: že abychom něco reálně dokázali, musíme se omezit. Musíme si vybrat něco a zbytek nechat být. Nelze se věnovat všemu, nelze všem vyhovat a nelze vše splnit. Jedině život v omezení bude život, který bude přinášet smysl (a na hlubší úrovni svobodu). Smysl totiž souvisí s hloubkou a jak se chcete dostat k hloubce jinak, než opakovým setkáváním – ať už se svým partnerem, prací, projektem, odborností, úkolem? Jak se chcete opakovaně setkávat, když vedle toho máte stovky dalších – projektů, úkolů, lidí… Omezit se je jediná možnost.

Avšak omezení není cílem samo o sobě. I alkoholik vlastně omezil svůj život – na deset piveček denně. Je nutné se omezovat směrem, který poznávám jako nejdůležitější, nejkvalitnější, nejpodstatnější. Je nutné vybírat to, co je skutečně hodnotné. Klíčové slovo je tedy omezení k podstatnému: A toto podstatné nacházet, vybírat a užívat v přiměřenosti a v rovnováze se vším osatním důležitým (práci, vztahy, relaxací, koníčky, sebepoznání…), jak to – každý v jiném poměru – potřebujeme. Jedině takový – vyvážený a omezený život, může přinést to, co po něm chceme: Spokojenost a hlubší smysl.

To samozřejmě nejde hned. Výběr by neměl přijít na začátku. Omezit se mohu pouze k něčemu, jehož kvalitu už jsem dostatečně poznal. V životě jsou stejně tak důležité fáze experimentování a zkoušení nového (a neomezování se, hledání alternativ), jako omezování. K tomu druhému nám jako inspirace může velmi dobře uvedená kniha pomoci.

David Deida: The Way of the Superior Man: A Spiritual Guide to Mastering the Challenges of Women, Work, and Sexual Desire. (česky Cesta pravého muže)

Když jsem tázán na specificky “mužskou” knihu, zabývající se seberealizací, životním stylem a problémy seberozvoje z pohledu mužské psychologie, doporučuji toto u nás poměrně neznámé dílo. Jeho jazyk (a koncepce) jsou praktické, životné a především – mužům známé. Autor vám nenabízí podivné “spirituální” teorie, jeho jazyk se nemnoží archetypy, vílami ani symboly. Nenabízí přepjaté obrazy, které některé knihy o mužské psychologii kreslí jako žádoucí – hyperdominantního muže na jedné straně (se směšně ústřední rolí: lišit se od ženy), nebo bezpohlavní, nerozlišené androgynní postavy na straně druhé. Nepředkládá jednoduchou typologii, která má vysvětlit vše, a neskrývá obtížnost života za líbivý, avšak nepříliš užitečný jazyk symbolů a pohádek. Kniha není vzletná, ale spíše zemitá – pro mnohé tedy “mužská”.

Ne vše, co je v ní řečeno, je mému uvažování blízké, protože už stavění psychologie na polaritě muž/žena jako na základním vysvětlovacím principu je pohled velmi omezený – svět je zřejmě složitější místo, na kterém se zjevně vyskytuje více psychologických rozdílů než uniformně chápané dva póly – maskulinní a feminní. Pokud by tomu tak bylo, nemuseli bychom složitě hledat partnery, ale takřka každý příslušník opačného pohlaví by byl partnerem vhodným… Tento redukcionismus je vlastní mnohým knihám o mužské/ženské psychologii, a pokud jej budeme brát s rezervou, přinese nám kniha přesto mnoho inspirací. Pro zájemce o “mužskou” psychologii ji řadím vysoko nad bestsellery typu “Železný Jan” nebo “Cesta divokého muže”.

Mark Forster: Dreams

Zajímavá kniha Marka Forstera, podávající vlastní metodu sebe-koučinku jako cesty ke změně. I když je metoda samotná ve svém přílišném, extrémním důrazu na “pull” přístup (více v knize samotné) nevyvážená, je určitě natolik zajímavá a inspirativní, že si zde zaslouží být zmíněna. Pokud vás zaujme, určitě bych ji doporučil doplnit některou z tradičních metod “push” přístupů (více o nich v knihách v sekci “time management”)

William B. Irvine: A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy

Stoicismus nebyl jen “jedním ze směrů antické filozofie”, jak se to učí na středních školách. Byl mnohem více. Byl to komplexní filozoficko-etický systém, který podával pravidla pro žití dobrého a užitečného života a který ve své hloubce, komplexnosti a promyšlenosti neměl v antice obdoby. Ne náhodou přejalo vznikající křesťanství jeho ústřední koncepty a kromě aspektů teologických, ve kterých jsou odlišné, do sebe vstřebalo mnoho etických a i filozofických stoických východisek (představu ctností, koncept vůle, nutnost kultivace nižšich potřeba a emocí atd.). Autor nabízí jednoduchý, čtivý a praktický pohled na zásady stoického života. Nebude vám představovat detaily stoické filozofie, ale nabídne praktické způsoby, jak některé z osvědčených stoických zásad přenést i do současného života tak, aby to byl život dobrý a užitečný. Budete překvapeni, jak jsou po dvou tisíci letech tyto zásady stále živé a aktuální. A nebojte se – stoicismus rozhodně neznamená potlačování nebo nevyjadřování emocí, jak bývá v posunutém významu slovo “stoický” chápáno dnes.

Leo Babauta: Power of Less (česky Síla jednoduchosti)

Pěkná, inspirativní kniha propagátora filozofie dobrovolné skromnosti a jednoduchosti. Ve svém přílišném důrazu na omezení a jednoduchost je možná až přílišným a příliš nekritickým zdůrazněním opačného extrému k současnému životnímu stylu ve znamení spěchu, mnohosti, rychlosti, povrchnosti, nekonečných nabídek a nekončících možností. Ale pro hledání vyváženého středu mezi těmito polaritami je to kniha určitě zajímavá a přínosná.

Jack Canfield, Janet Switzer – The success principles (česky Pravidla štěstí)

Jeden ze světových bestsellerů “úspěchologie”. Přes jednoduchost a schématičnost některých řešení (jakož i new-age styl myšlení, který může mnohé iritovat) je to kniha, kterou považuji za velmi dobrou a užitečnou. Není náhodou, že je Jack Canfield jedním z nejlépe prodávaných autorů ve své oblasti. Kniha představuje mnohá tradiční řešení pro řízení vlastního času, života a osobní změny, které jsou ve stovkách dalších knih tohoto žánru kopírovány. V této verzi se jedná o pěknou, čtivou a smysluplnou variantu. (Nepřátelé new age – nečtěte).

Tom Butler-Bowdon: 50 Success Classics: Winning Wisdom for Life and Work from 50 Landmark Books

Shrnutí 50 nejslavnějších knih z oblasti “úspěchologie” a psychologie úspěchu. Pokud chcete nabýt rychlého přehledu bez zbytečných vycpávek, je tato kniha výborným průvodcem. Pokud vás některá z citovaných knih zaujme svým přístupem, nic vám nebrání si ji obstarat. Autor vydal i podobná shrnutí knih z oblasti psychologie, filozofie, sebepomoci, finančního úspěchu a podobně. Knihy jsou čtivé a autorovo hodnocení knih realistické.

HLEDÁNÍ POVOLÁNÍ A ŽIVOTNÍHO STYLU V KONTEXTU SPIRITUALITY

Joan Chittister: Wisdom Distilled from the Daily

Jedna z vůbec nejlepších knih o spiritualitě a o řízení vlastního života. Kniha je přístupná a srozumitelná komukoli – za jednoduchým jazykem se však skrývají zásadní myšlenky. A i v tomto tkví kouzlo benediktýnské spirituality, o kterou se autorka opírá: jednoduše neznamená bez záběru. Hloubka a zároveň každodenní praktická užitečnost je nejen důvodem, proč si tuto knihu přečíst, ale také tím, co bychom měli v dobrém životě hledat: a s ní rovnováhu, uvědomění, zodpovědnost. Nechápat život jako rovnici, kterou lze jednoduše vyřešit. Nechápat spiritualitu jako oblast, kde čím silnější zážitek, tím lépe. Chápat obojí jako oblast neustálého zrání a růstu, který je možný pouze skrze žití toho, k čemu zároveň směřujeme: ve kterém je čas na ticho a zastavení i každodenní praktičnost a kus práce. Chápat život jako místo, kde nemůžu být pasivní, ale ani frenetický. Kde se neustále přibližuji, ale nikdy není hotovo. Ve kterém je prostor pro vše, co je důležité – pro práci, pro druhé lidi, pro vlastní seberozvoj, pro odpočinek, pro růst. Kniha je velmi dobrým průvodcem po všech těchto oblastech i odpovědí, jak si k tomuto nesnadnému cíli, postoji i uvědomění pomoci.

Wil Derkse: The Rule of Benedict for Beginners: Spirituality for Daily Life a A Blessed Life: Benedictine Guidelines for Those Who Long for Good Days.

Tyto dvě útlé knížky jsou skvělou inspirací pro ty, kteří touží po zkvalitnění svého života, změně životního stylu, po zjednodušení a zkvalitnění kažodenního prožívání. Doporučuji pro ty, kteří hledají, jak do svého života přivést to, co je důležité, stejně jako pro čtenáře, kteří mají pocit zahlcenosti a přílišného přetížení. Kniha není rozhodně psána pouze pro katolíky nebo zájemce o mnišský život. Právě naopak, autor se v ní snaží převést staletími osvědčené principy a zásady každodenního života benediktýnských mnichů do moderní současnosti a pro moderního člověka.

Friedrich Assländer, Anselm Grün: Time management jako duchovní úkol

Time management, tedy řízení našich aktivit a činností v čase není jen technickou, manažerskou disciplínou pro vytížené ředitele a podnikatele, kteří mají příliš mnoho úkolů na to, aby je mohli všechny stihnout. Toto tradiční pojetí vyvracejí oba autoři a ukazují, že to, jak přistupujeme k řízení vlastního času, aktivit a činností v něm, se přirození projeví v tom, jak strávíme svůj den, svůj rok, svůj život. Určuje, zda se v našem životě objeví to, co je důležité, a zda se tomu budeme náležitě věnovat. Řízení našeho času tak není jen technický, pracovní úkol, ale je především naším úkolem existenciálním a duchovním.

Josef Maureder: Zralost není luxus a Porozumět Božímu volání.

V první ze dvou vynikajících útlých knížek představuje rakouský jezuita nelehký úkol zrání a seberozvoje člověka jako cestu, na které nejsou k dispozici jednoduché odpovědi, ale na které je třeba neustále hledat (a ztrácet a znovu hledat) rovnováhu mezi různými aspekty života, rozhodování a vlastního prožívání. Ve druhé knize pak představuje koncept povolání z pohledu tradičně katolického (povolání k cestě duchovního, povolání k rodině…), obsahuje však mnoho zajímavých rad a postřehů, které jsou užitečné pro lidi bez rozdílu vyznání a i pro ty, kteří povolání chápou spíše jako hledání své vhodné konkrétní pracovní role.

Richard Rohr – Všechno má své místo

Richard Rohr je pro mě jeden z autorů, u kterých čtu některé pasáže s mrazením v zádech nad jejich přesností a precizností, jiné pasáže však právě v kontextu předchozího vnímám jako daleko méně promyšlené a vyvážené.

Jako slabší hodnotím ta místa, kde se R. Rohr pouští do příliš povrchní kritiky současné společnosti a hodnot (v níž se odráží jeho příliš idealizované chápání historie ve smyslu romantických mýtů o “zlatém věku”). Stejně diskutabilní je podle mého názoru jeho výklad psychologické typologie a psychologických metafor (“archetypů”), které – bohužel stejně jako mnoho jiných jungiánsky a psychodynamicky orientovaných autorů – chápe nikoli jako zajímavé a pluralistické pomůcky k vnitřní orientaci, ale jako univerzálně platné, preskriptivní černobílé kategorie buď-anebo, podle kterých se (prý) řídí náš veškerý vývoj a které lze vztáhnout kdykoli na cokoli.

V knize “Všechno má své místo” však na rozdíl od jiných knih autora (např. “Cesta divokého muže”) tato zbytečná adorace vybraných psychologických metafor a typologií naštěstí nedostává příliš velký prostor, a vyniknout tak mohou výborné pasáže o nutnosti kontemplativního, participativního způsobu prožívání, překonávajícícího novověké rozdělující, separující dualistické chápání dobra-zla, já-okolí, úspěchu-neúspěchu, životních rolí/identit-vlastní podstaty, těla-duše, fyzického-spirituálního, normálního-nenormálního, stálého-proměnlivého, známého-neznámého, mystického-profánního. Autor v knize upozorňuje na nutnost znovunastolit větší jednotu mezi těmito dualistickými koncepty v našem chápání a prožívání a na nutnost uvědomit si propojenost těch aspektů světa, které máme tendenci prožívat separovaně. Je to právě tato propojenost, která je jednou cest od okraje našich identit a našich životních rolí k našemu středu, k nalezení smyslu. Rohr ukazuje na potřebu kultivovat naše plné, důvěrné (a důvěřující) prožívání přítomnosti, které je koneckonců tím jediným, co máme k dispozici. Ukazuje, že jediný smysluplný život je život mezi protiklady, s přijímáním všech protikladů, s neustálým napětím mezi nimi, až do bodu, kdy přestávají být protiklady. Ukazuje tak také na neustálou nutnost chybovat, padat, ztrácet se, jako polaritu k úspěchu, vstávání a nové naději. To vše v praktickém kontextu dobře chápané potřeby každého z nás stát se užitečným, dobrým a spokojeným člověkem. Přes tento nelehký cíl se kniha výborně čte a je psaná jednoduchým, přístupným jazykem.

TIME MANAGEMENT:

Nejlepší čtyři knihy

Stephen Covey: First Things First (v češtině jako “To nejdůležitější na první místo”).

Nestárnoucí a lety prověřená klasika literatury o time managementu a řízení vlastních aktivit v čase. Není lepší knihy pro úvod do přemýšlení o řízení svého života než “First Things First”. Covey nechápe předmět time managementu technicky, ale vede čtenáře také k zamyšlení nad vlastními cíli, hodnotami, důležitými rolemi v jejich životě. Jeho knihy jsou tak ve skutečnosti spíše komplexními přístupy life managementu a sebeřízení než pouze příručkami o řízení času. Dobrým doplněním této knihy je také The 7 Habits of Highly Effective People stejného autora (“7 návyků skutečně efektivních lidí”).

Matt Perman: What`s best next

Další skvělá kniha o time managementu. Kniha je psaná křesťanským (protestantským) autorem, proto úvodní pasáže o propojení jeho chápání víry a řízení času mohou být pro čtenáře mimo toto prostředí méně zajímavé. Kapitoly 14-22 vás ale plně ponoří do problematiky time managementu, ať je vaše životní filozofie jakákoli. Kniha představuje dobře promyšlený a strukturovaný systém řízení vlastního času, je tedy vhodná pro ty, kdo takovou strukturu (systémy, pravidla) preferují.

Brian Tracy: Eat the frog (česky Snězte tu žábu!)

Vynikající útlá knížka, která ve stručnosti shrnuje většinu tradičních rad v oblasti time managementu. Na rozdíl od výše uvedené knihy Permana se nesnaží strukturovat a zavádět velký systém. Je proto vhodná pro trochu jiný typ čtenářů, kterým taková jednoduchost vyhovuje a kteří nemají tolik aktivit, projektů a zodpovědností, které by vyžadovaly pevnější strukturu. Přehlceným manažerům bych ji proto doporučil spíše jen jako doplněk ostatních tří knih; obecnému čtenáři, který chce uchopit svůj čas trochu pevněji do rukou, bych ji ale doporučil silně. Kniha je prostá různých psychologických teorií a komplikací, a je vtipným a svěžím shrnutím toho, co je v řízení vlastních aktivit v čase důležité. Že by autor aplikoval základní poselství time managementu i na knihu samou? A povedlo se.

Kevin Kruse: 15 Secrets Successful People Know About Time Management

Tato kniha uzavírá čtveřici nejlepších knih o řízení času. Nedoporučil bych ji jako první knihu, protože neposkytuje celkový přehled o problematice. Přináší však skvělé shrnutí a odlišný akcent pro zkušenějšího uživatele různých technik řízení času. Především (stejně jako Matt Perman a částečně i Covey) se silně opírá o skutečné plánování vlastního života v čase. Upozorňuje, že time management nemůže být jen sepsání úkolů do seznamu a jakási magie s tím, jak tento seznam seřadím nebo jak úkoly rozmělním. To je málo.

Další zajímavé inspirace

Mark Forster: Get Everything Done a Do it tomorrow

Marka Forstera mám velmi rád, protože je autorem především inovativním. Nebojí se postavit na hlavu vše, co bylo před ním řečeno ani o tak vyprázdněné (a stále dokola omílané) oblasti, jako je time management. Zatímco jiní autoři často jen opisují to, co bylo napsáno před nimi, bez vlastního originálního přispění, je Mark Forster zcela jiný – originální, živý, praktický. Kromě uvedených knih publikuje své mnohé další metody na vlastním blogu. Metody M. Forstera jsou jednoduché, ale efektivní. Velkou výhodou je, že si z nich můžete vybrat, co funguje pro vás, a sestavit si svůj vlastní systém time managementu. Doporučuji jej pro všechny, kterým nevyhovují tradiční přístupy time managementu či kteří stále hledají efektivnější přístup pro řízení svých aktivit a úkolů.

Leo Babauta: Zen to done (česky Zen a hotovo)

Jednoduchá, nekomplikovaná metoda řízení úkolů populárního propagátora zjednodušování a filozofie jednoduchosti. Pro někoho bude možná systém až příliš jednoduchý, jako inspirace však kniha bude zajímavá i pro ty, kteří z ní využijí pouze některé principy při budování svého, složitějšího systému řízení vlastního času.

Alan Lakein – How to Get Control of Your Time and Your Life

Naprostá klasika time managementu, která byla poprvé publikována v době, kdy mnozí z dnešních čtenářů ještě nebyli na světě. Na platnosti doporučených rad a postupů se však nezměnilo nic. Je stále aktuální. Samozřejmě však od knihy nečekejte, že vás pro řízení času naučí používat outlook nebo iPhone. To, že se nespoléhá na nejnovější produkty techniky, však může být pro mnohé čtenáře naopak výhoda.

Michael Linenberger – Master your workday a Total Workday Control Using Microsoft Outlook

Knihy jsou pravým opakem výše citované knihy Lakeina – Linenberger učí, jak pro řízení úkolů a aktivit využívat Outlook nebo podobné programy. Předkládá svůj originální, specifický systém time managementu. Ten nemusí každému vyhovovat, inspirovat ale bude určitě.

Timothy Ferris: The 4-hour Workweek (Čtyřhodinový pracovní týden)

Bestseller a kniha, která se stala předmětem sporů svých zastánců i odpůrců… Zařazuji ji sem proto, že přináší některé zajímavé tipy pro řízení vlastního času. Příliš zjednodušující životní a pracovní filozofie, na které kniha staví, je jistě omezená a poplatná americkému kontextu internetového boomu 90. let a jako taková proto kniha asi brzy zapadne. Avšak určitě stojí za to si ji přečíst pro její důraz na dělání toho, co je důležité, a nedělání toho, co důležité není.

NADÁNÍ A VÝRAZNÁ INTELIGENCE U DOSPĚLÝCH (GIFTED PEOPLE)

Základní literatura a články k tématu nadaných dospělých