Časté okruhy psychologického poradenství a psychoterapie

Klienti mě často vyhledávají v následujících oblastech:

OSOBNÍ ROZVOJ A SEBEREALIZACE

 • Růst a změna osobnosti
 • Dosahování životních cílů a větší kvality života v různých oblastech
 • Hledání smyslu a naplnění
 • Sebepoznání a lepší životní volby na základě toho, jací skutečně jsme

OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

 • Neschopnost se rozhodnout, obtížná rozhodnutí
 • Krize a životní změny

EMOČNÍ PROBLÉMY A NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ

 • Úzkost, strach, deprese
 • Prázdnota, demotivace, ztráta životní radosti
 • Nízká sebedůvěra

STRES A PROBLEMATICKÉ CHOVÁNÍ

 • Přetížení, vyhoření, chronická únava, podrážděnost
 • Pocit životní nevyváženosti
 • Chronický stres a úzkost
 • Problematické chování a psychologické závislosti (např. na internetu, jídle, škodlivých vztazích)

VZTAHY

 • Samota a izolace
 • Neschopnost navazovat vztahy
 • Vytváření škodlivých vztahů
 • Problematické chování/komunikace ve vztazích
 • Emoce překážející ve vzazích: Vztek, nezájem, strach, apatie
 • Partnerské nebo rodinné problémy, konflikty na pracovišti

…a další psychologická témata

 

Pokud si nejste jisti, zda se zaměřuji i na vaše téma, napište mi .