Časté okruhy psychologického poradenství a psychoterapie

Osobní rozvoj a seberealizace

 • Růst a změna osobnosti
 • Dosahování životních cílů a větší kvality života v různých oblastech
 • Hledání smyslu a naplnění
 • Sebepoznání a lepší životní volby na základě toho, jací skutečně jsme

Obtížné životní situace

 • Neschopnost se rozhodnout
 • Krize a životní změny

Emoční problémy a nízké sebevědomí

 • Úzkost, strach, deprese
 • Prázdnota, demotivace, ztráta životní radosti
 • Nízká sebedůvěra

Stres a problematické chování

 • Přetížení, vyhoření, chronická únava, podrážděnost
 • Pocit životní nevyváženosti
 • Chronický stres a úzkost
 • Problematické chování a psychologické závislosti (např. na internetu, jídle, škodlivých vztazích)

Vztahy

 • Samota a izolace
 • Neschopnost navazovat vztahy
 • Vytváření škodlivých vztahů
 • Problematické chování/komunikace ve vztazích
 • Emoce překážející ve vzazích: Vztek, nezájem, strach, apatie
 • Partnerské nebo rodinné problémy, konflikty na pracovišti

…a další psychologická témata

Pokud si nejste jisti, zda se zaměřuji i na vaše téma, napište mi.

 

Objednat se