Často kladené otázky

KOLIK SE U VÁS PLATÍ ZA TERAPII, ZA SEZENÍ, ZA KOUČINK?

Bližší informace naleznete zde…

MŮŽU K VÁM PŘIJÍT S PROBLÉMY V OBLASTI…?

Zabývám se jakýmikoli psychologickými tématy, které se týkají vašich psychických a emočních problémů, osobní nebo partnerské krize, osobní nebo životní změny, nadání, seberealizace, hledání povolání, práce, produktivity a kariéry. Nezabývám se partnerskou a rodinnou terapií, terapií dětí a terapií těžkých psychických poruch v akutním stádiu (schizofrenie, psychózy) – více informací najdete zde. To samozřejmě neznamená, že se bych se nezabýval např. rodinnými tématy – nepracuji však s celou rodinou nebo páry – mým klientem jste vždy pouze vy. Chcete-li docházet se svým partnerem na partnerskou terapii, kontaktujte mě, rád vám pomohu najít vhodného poradce. 

Mé zaměření je především na aktivní změnu nebo aktivní vyrovnání se se změnou. S konkrétními dotazy se na mne prosím obraťte telefonicky, prostřednictvím emailu nebo formuláře níže.

KDY SI MŮŽU DOMLUVIT SETKÁNÍ? PRACUJETE I VEČER (PO BĚŽNÉ PRACOVNÍ DOBĚ)?

Setkání si se mnou domluvte vždy dostatečně dopředu, tak abychom dokázali najít vhodný čas k vaší spokojenosti. Snažím se vám rezervovat termín pro první setkání co nejdříve, protože dobře chápu, že člověk často nechává objednání na poslední chvíli. Přesto prosím počítejte s tím, že první termín může být až za 2-4 týdny. Někdy se naopak mohou objevit volné termíny hned na následující dny – informujte se. Ano, klientům jsem k dispozici i v podvečerních hodinách, po běžné pracovní době (poslední termíny začínají v 17:30). O tyto hodiny je však největší zájem, proto je potřeba objednat se na ně dostatečně dopředu. Berte do úvahy prosím také následující zkušenost:

Při plánování času setkání zvažte prosím také vaši případnou únavu z celého pracovního dne. Psychologická konzultace není vždy snadná – není to jako si zajít na masáž nebo do kina. Sejít se po 8-9 hodinách vaší intenzivní práce (nebo během dne, o kterém víte, že pro vás bude mimořádně náročný) a chtít se intenzivně zabývat často obtížnými a emočně nabitými tématy není snadné ani efektivní. Potřebujeme být bdělí a relativně neunavení, abychom se dokázali soustředit a procházet tím, co vyžaduje odvahu a kreativitu. To je také důvod, proč nenabízím termíny v brzkých ranních ani pozdějších večerních hodinách.

MŮŽE MI ÚČAST NA KURZU/PORADENSTVÍ PROPLATIT ZAMĚSTNAVATEL

Samozřejmě může. Nedokážu však akceptovat různé Relax pasy a další benefitní poukázky. Informace k platbě na fakturu najdete zde.

MŮŽE MI MÉ SEZENÍ U VÁS PROPLATIT ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA?

Ne, to bohužel není možné. Zdravotní pojišťovny proplácejí terapii klinickým psychologům. Ti se zaměřují na oblast duševních poruch a výrazných psychických problémů a na psychické obtíže spojené se somatickými onemocněními. Pokud trpíte závažnými psychickými stavy a chcete najít klinického psychologa nebo psychiatra, obraťte se pro doporučení vhodného odborníka na svou zdravotní pojišťovnu (nebo mi napište, budu-li znát dobrého odborníka ve vašem regionu, určitě vám jej rád doporučím).

NABÍZÍTE KONZULTACE PO SKYPU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU/EMAILU?

Tyto formy poradenství bohužel nenabízím. Podle mých zkušeností se jedná o méně efektivní formu poradenství a ve svých přístupech se snažím vybírat metody s největší možnou kvalitou a prospěchem pro klienta. 

Rozumím tomu, že někdy je pro vás obtížné přijet z důvodů větší vzdálenosti nebo pracovní vytíženosti. V jiné oblasti než psychologické je proto skype konzultace určitě výhodou. V případě psychologické práce však nemůže reálný kontakt nic nahradit. Reálný kontakt totiž zahrnuje opravdové setkání, dialog, nonverbální komunikaci, diskrétnost situace, absenci rušení, odlišné prostředí, do kterého přijdete už s jiným nastavením a přemýšlením apod. I díky tomu tento kontakt (nejenom “metody” a “informace”) pomáhají ve vaší změně. Někteří klienti říkají, že o svém problému/tématu si nejlépe popřemýšlejí právě během (delší) cesty ke mně a ode mně, takže někdy může být dojíždění dokonce výhodou pro jejich vnitřní práci.

Nabízím samozřejmě i jednorázové konzultace nebo konzultace jednou za čas. Naše spolupráce nemusí být pravidelná – toho často využívají klienti, kteří přijíždějí z větší dálky (spojí např. návštěvu u mně s dalšími pracovními úkoly v Praze apod.) Pokud máte zájem o dlouhodobější psychologickou práci a nechcete/nemůžete dojíždět, doporučil bych vám najít si odborníka z vašeho okolí spíše než terapii “na dálku”. Konzultace po skypu by také nikdy neměla být zvolena z důvodu strachu klienta z mezilidského kontaktu (u úzkostných poruch). V tomto případě tento problém zvětšuje, nikoli jej napomáhá řešit.

NEMOHU SI TERAPII FINANČNĚ DOVOLIT. MŮŽU DOSTAT SLEVU?

Slevy poskytuji pouze studentům. Další slevy bohužel nejsou v mých možnostech z tohoto důvodu: Pokud chirurg dělá příliš mnoho operací, je unaven a jeho kvalita klesá. Psychologie je podobně náročná. Aby se vyrovnali s touto zátěží, psychologové volí jednu ze tří možností: (1) vyberou si na energii méně náročný terapeutický přístup, (2) omezí množství energie, které každému klientovi věnují, (3) nebo omezí počet klientů.

Všechny tři cesty jsou z hlediska dobré praxe v pořádku a klientům pomáhají. Nemůžeme ovšem od všech očekávat stejnou efektivitu. Poradenství v méně aktivním přístupu prostě trvá déle. Dlouhodobě volím třetí výše popsanou možnost. Chci každému klientovi věnovat plnou pozornost a maximální kvalitu. To znamená, že musím omezit množství klientů, a tedy mít vyšší hodinové ceny. Na druhou stranu díky tomuto zaměření ke mně klient nechodí stejně dlouho jako v případě méně efektivních terapií. Celková suma peněz, kterou zaplatí, je tak často podstatně nižší než za dlouhodobou terapii s nižší hodinovou sazbou. Průměrný klient mě navštěvuje v jednotkách, nikoli desítkách hodin a výjimkou nejsou ani smysluplné jednorázové konzultace.

Část svého času věnuji prospěšným aktivitám i pro ty, kteří si platbu u mě nemohou dovolit (články, veřejné vystupování apod). Pro ty, kdo si nemohou dovolit za psychologa platit, jsou k dispozici kolegové v rámci sociálních nebo zdravotních služeb a neziskových organizací – často zdarma či za sníženou cenu.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PORADENSTVÍM, KOUČINKEM, PSYCHOTERAPIÍ…? NA CO SE MÁM OBJEDNAT?

Pokud vás tyto rozdíly zajímají teoreticky, pak více informací najdete zde. Pokud však váháte “na co se objednat”, pak nemusíte. Výběr vhodného přístupu by měl být zodpovědností psychologa, nikoli vaší. Podobně jako v restauraci si objednáte jídlo, na které máte chuť, a nezajímají vás konkrétní postupy, kterými kuchař ingredience připravil, u psychologa je důležité především vědět (nebo společně s ním přicházet na to), na čem chcete pracovat, co je váš cíl, co vás trápí, s čím chcete pohnout. Vhodné přístupy zvolíme právě v závislosti na této vaší zakázce.

CHODIL JSEM JIŽ K PĚTI PSYCHOLOGŮM/KOUČŮM A NEMÁM POCIT, ŽE BY MI S MÝM PROBLÉMEM POMOHLI. MÁ CENU ZNOVU ZAČÍT CHODIT K DALŠÍMU PSYCHOLOGOVI/K VÁM?

Určitě má cenu s vaším problémem zkoušet jakkoli pohnout. Psychologie není jako medicína nebo servis automobilu – je zde minimum “objektivních postupů” a daleko více záleží na subjektivních faktorech – na způsobu, jak terapeut terapii provádí, jak si s ním sednete i jaké má psycholog obecné porozumění danému typu problému či jaké má vzdělání. Proto vám radím zkoušet hledat vhodného poradce do té doby, dokud nenajdete někoho, u koho uvidíte, že vám skutečně pomáhá.

NAVŠTĚVUJI JIŽ JINÉHO ODBORNÍKA (TERAPEUTA, KOUČE, PSYCHIATRA). RÁDA BYCH NAVŠTĚVOVALA I VÁS. JE TO MOŽNÉ?

Samozřejmě, je to zcela na vás. Pokud navštěvujete více odborníků s tématy, která se vzájemně překrývají, možná se budete občas muset vyrovnat s odlišnými přístupy, které vás budou chtít vést ke stejnému cíli jinými metodami. Je pak na vašem zvážení, jak je do svých řešení začlenit. Jindy může být takový dvojí pohled výrazně k vašemu prospěchu. Někdy klienti řeší s každým odborníkem zcela jinou oblast či si odnášejí jiný úhel pohledu, což jim také svědčí. Záleží jenom na vás.

JAKÝ JE VÝZNAM PŘEDPLATNÉHO? JE MOŽNÉ UHRADIT Z PŘEDPLACENÝCH A NEVYUŽITÝCH INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ DALŠÍ VAŠE SLUŽBY (NAPŘ. WORKSHOPY)? 

Bohužel zaplatit za workshopy z předplatného individuálních konzultací možné není. Důvod nižší ceny při předplacení většího počtu (typicky pěti) konzultací je dvojí:

Za prvé se v psychologické praxi osvědčilo vytvářet (a plánovat) terapii nebo psychologickou změnu po větších časových úsecích než je jedno setkání. Mnoho psychologů například uzavírá s klienty kontrakt (dohodu), podle které budete chodit týdně na 5 či 10 sezení nebo po dobu 2-3 měsíců – a teprve potom se podíváte, zda má společná práce smysl a zda v ní budete pokračovat. O pokračování se tedy nerozmýšlíte po každé hodině. Je to podobné jako když si předplatíte půl roku cvičení ve fitcentru – kdybyste se o dalším vstupu závazně rozhodovali na konci každé předchozí hodiny, dost pravděpodobně byste jednou objednání na další cvičení vzdali (protože jednou budete unavení, nebudete mít náladu, cvičení se nepovede…) a pak už byste nikdy nepřišli…

Tento přístup kolegů chápu, avšak dávám přednost více operativním pravidlům (např. pro někoho je užitečné scházet se jednou týdně, u jiného klienta zcela dostačuje setkání jednou za měsíc apod). Snažím se tak vyjít vstříc různým typům klientů (a cílů, na kterých pracujeme), ale přesto je nepřipravit o důležitý aspekt závazku a většího časového celku, během kterého můžeme posun hodnotit. Jako rozumný kompromis proto vidím předplacení balíčku 5 hodin, které můžete využít dle intenzity setkávání za 1-2 měsíce nebo taky za rok či za dva… A po těchto pěti setkáních obvykle jasněji vidíte, zda ještě existují témata k řešení, zda máte chuť pokračovat nebo zda už váš problém odezněl – a poté se rozhodnout setkávání ukončit nebo si předplatit další balíček.

Tento princip se samozřejmě ztrácí, pokud by klienti vnímali předplatné pouze jako finanční obnos, který mají u mně uschovaný a ze kterého mohou hradit jakékoli služby. Předplatné je tedy také váš vlastní závazek k sobě, absolvovat určitý počet setkání (i když samozřejmě můžete konzultace kdykoli ukončit a zbytek předplatného vám vrátím).

Druhý důvod nižší ceny u předplatného je ten, že s klienty, se kterými se vídáme opakovaně, se psychologům obecně snáze pracuje. Nároky na pozornost a energii jsou nižší. Nemusíme tolik střežit neopominutí všech důležitých aspektů komunikace a informací – protože už jsme si je obvykle řekli. Už se známe. Setkání je snazší – nejen pro vás, ale i pro nás. Proto pokud by psycholog pracoval pouze prostřednictvím jednorázových konzultací, byla by jeho práce mnohem náročnější (a zvládl by se stejnou kvalitou setkat se s méně klienty). Také tento princip se vytratí, pokud by klienti chtěli z předplacené částky hradit i jiné služby, a tím se stali z hlediska individuálních setkání klienty jednorázovými.

Předplatné je z mé strany samozřejmě pouze nabídka, nikoli nutnost. Jsou klienti, kteří chtějí hradit setkání po každé hodině a po každé hodině se rozhodnout, zda a kdy ještě přijdou – pokud tuto variantu preferujete, je to samozřejmě možné a naprosto v pořádku.

CHODÍM K VÁM NA KONZULTACE. RÁDA BY SE OBJEDNALA TAKÉ MANŽELKA/SYN, KTEŘÍ BY MĚLI O PODOBNOU PRÁCI ZÁJEM. JE TO MOŽNÉ?

Bohužel abyste chodili v jeden časový okamžik ke mně na individuální psychoterapii/koučink, možné není. Váš příbuzný (kolega, přítel) ke mně může přijít jedině, pokud už nebudu spolupracovat s vámi nebo pokud by (ve výjimečných případech, které je ale potřeba dopředu domluvit a se kterými vy budete souhlasit) přišel pouze na krátké (většinou jednorázové) technické, tématické poradenství, například k tématu hledání povolání, produktivity a podobně – viz níže.

Dodržuji psychologickou zásadu, že z jedné úzké “sociální jednotky” (rodiny, partnerského páru, pracoviště) mohu individuálně pracovat vždy pouze s jedním klientem. Je to především z důvodu diskrétnosti – představte si, že byste např. měl/a podezření, že váš člen rodiny, který ke mně také dochází, najednou ví něco, co jste řekl/a jenom mě. I kdyby se to dozvěděl někde jinde, byla by důvěra mezi námi narušena: Přestal/a byste mi věřit (že zachovávám pravidlo mlčenlivosti), dokonce byste mohl/a začít přemýšlet, jestli ohledně vás v terapii s druhým členem rodiny nemluvíme a neosnujeme proti vám plány – potom byste samozřejmě ke mně nechodil/a rád/a, protože byste měl/a podezření, že jsem proti vám s “tím druhým” domluvený.

Podobně pokud by dva klienti (ze stejné rodiny) hovořili během svých sezení o stejné situaci, ani já bych si nemohl být později jistý, kdo z nich mi vlastně co řekl – a mohu tak nechtěně vyzradit něco, co mi vlastně sdělil ten druhý.

Podobných situací může nastat celá řada, a proto je tato psychologická zásada důležitá (pokud samozřejmě nepracujeme s celou skupinou/rodinou/párem najednou v párové nebo skupinové terapii).

Existují pouze tri možnosti, jak ke mně mohou tito další klienti ze stejné rodiny docházet:

  • Pokud jeden člen konzultace/psychoterapii ukončí a mezi tímto ukončením a počátkem konzultací jiného klienta (ze stejné rodiny, pracoviště apod.) proběhne určitá časová prodleva.
  • Výjimkou je, pokud se u druhého, nového klienta (člena vaší rodiny nebo přítele/kyně) jedná o krátkodobé (obvykle jednorázové) poradenství ryze technického zaměření – například volba povolání, produktivita apod. Zde se předem domluvíme, že jakýmikoli problémy, které by se mohly týkat vašeho vzájemného vztahu – a tedy ani jakýmikoli hlubšími psychologickými problémy/psychoterapií – se zabývat nebudeme. Takové technické poradenství může proběhnout vždy pouze se souhlasem toho člena rodiny, který ke mně již dochází. Pokud spolu pracujeme dlouhodoběji / intenzivně, i já si dovolím posoudit vhodnost takové situace a případně ji nedoporučit.
  • Rovněž je možná účast více členů rodiny na workshopech, ty samozřejmě mají tématicky zaměřený charakter a nepracujeme zde psychoterapeuticky. Přesto však doporučuji zvážit, zda účast partnerů nerozdělit do různých termínů workshopu a v případě zájmu rodičů i dětí o stejný workshop tuto oddělenou účast doporučuji silně (o důvodu si můžete přečíst zde).

MŮJ PARTNER (SYN, MANŽEL) BY POTŘEBOVAL POMOCI. MOHU HO OBJEDNAT?

Bohužel ne. Platí to o individuálním poradenství i o workshopech (pro oblast workshopů najdete vysvětlení zde). Schopnost, ochota a motivace objednat se osobně se mi často osvědčil jako nejlepší měřítko, pomocí kterého poznám, že s klientem dokážu pracovat. Vede mně k tomu několik důvodů:

  1. Nejsem klinický psycholog a nenabízím službu v rámci zdravotní péče. Nezabývám se léčbou (s výjimkou lehkých a středních úzkostí a depresí), ale konzultuji s klienty v oblasti jejich rozvoje. Pokud je váš rodinný příslušník natolik ovlivněn psychickou poruchou (depresí, úzkostí, psychózou, vyčerpáním nebo jiným problémem), že se nedokáže sám objednat – což se samozřejmě může stát – potom pro něj nejsem vhodný odborník. Obraťte se prosím na psychiatra, klinického psychologa nebo i praktického lékaře, který by vás měl dále nasměrovat.
  2. Pokud váš rodinný příslušník jen “nemá čas” ale “se vším souhlasí”, pak je to pro mě signál, že návštěva (konzultace) u mně je spíše vaší potřebou než skutečným zájmem tohoto vašeho rodinného příslušníka, jakkoli on sám tvrdí opak. Což se stává častěji, než se zdá. Nechte prosím tomuto člověku prostor na to, aby tuto motivaci či ochotu konzultovat svůj problém našel sám – možná to bude chvíli trvat a možná o to ani nikdy skutečný zájem mít nebude, i když bude říkat opak. I to je ale psychologická strategie, kterou možná potřebuje. Přehnanou starostí a tlakem na něj mu nepomůžete, naopak – jakkoli se vám to možná nezdá – škodíte mu stejně, jako když třeba za dítě, které něco neumí, vždy činnost sami dokončíte. Je sice hotovo, ale dítěti jste neumožnili dospět do stádia, kdy se něco samo naučilo. Dejte druhým dospělým prostor pro jejich vlastní volbu, jakkoli chápu, jak bolestné to někdy může být (To samozřejmě neplatí, pokud se jedná o závažný zdravotní duševní stav vašeho blízkého, kdy naopak vaše starost a vyhledání pomoci je na místě – viz bod 1)
  3. Třetí skupinu rodičů a rodinných příslušníků, kteří mě oslovují s objednávkou svých blízkých, jsou ti, kteří chtějí druhým “pomoci”, i když o to tito blízcí nestojí vůbec. Domnívají se, že mohou se mnou dopředu domluvit nějaký plán (popsat mi problém, vysvětlit, jak je ho třeba řešit), potom ke mně poslat své dítě/blízkého člověka a já jej změním podle jejich požadavků. Případně si myslí, že ho vyšlou ke mně nějakou lstí a když už bude sedět u mně v křesle, je vyhráno, protože já ho změním. Chápu, jak často a jak silné může mít rodina s chováním svých blízkých trápení. Ale bohužel takto pracovat nedokážu ani nechci. S osobou bez zásadní, velké motivace na sobě pracovat nedospějeme k žádnému výsledku, protože terapie a konzultace, jak je nabízím, jsou postaveny na této vaší motivaci. Jste-li osobou blízkou mému klientovi (byť třeba budoucímu), pak váš pohled dokonce ani nechci znát. Pracuji s pohledem, situací a životním příběhem klienta, nikoli s představami jeho okolí. Představy (tlak, nesouhlas) jeho okolí dokonce mohou být dost často právě tématem, který spolu řešíme.

Pokud si ve všech třech uvedených případech uvědomíte, že jste to naopak vy, kteří by v této záležitosti potřebovali konzultaci nebo poradit se, samozřejmě se můžete objednat. Obsahem našich konzultací však nikdy nemůže být především třetí osoba a hovory o tom, “jak ji změnit”, ale vy. Pokud tedy chcete pracovat především na sobě (na svém pohledu, toleranci, akceptaci, vyrovnáním se, postoji apod.), rád se s vámi setkám.

 

Pokud máte další otázky, napište mi soukromý dotaz.