Čemu se nevěnuji

Psychoterapii dětí

Partnerské a rodinné terapii

 • Pracuji vzdy pouze s jedním klientem. Samozřejmě spolu řešíme taky otázky partnerské a rodinné, mým klientem jste však vždy pouze vy. Nepracuji tedy s páry nebo celými rodinami, které chodí na sezení společně, jak je to běžné v partnerské nebo rodinné terapii.

Terapii vážných psychických poruch

 • Nezabývám se psychoterapií
  • psychóz
  • schizofrenie
  • výrazných poruch osobnosti
  • silných závislostí na alkoholu a drogách
  • a dalších závažných neuropsychologických (mozková zranění n. poškození) nebo psychiatrických stavů.
 • Pokud jste v minulosti výše uvedené poruchy prodělali, ale nyní jste již bez akutních symptomů, společně pracovat můžeme. V tomto případě mě ovšem na svou anamnézu prosím upozorněte.
 • V případě středních nebo těžších forem depresí nebo úzkostné poruchy spolu můžeme terapeuticky pracovat, je však možné, že vám navrhnu také spolupráci s psychiatrem (kvůli farmakoterapii, která je v prvních stádiích zvládání těchto poruch žádoucí). 

 

V případě, že potřebujete pomoc v některé z oblastí, kterými se nezabývám, rád vám doporučím vhodného odborníka. V případě nejasností nebo dotazů se na mě prosím obraťte.