Čemu se nevěnuji

PSYCHOTERAPII DĚTÍ

Dospívajícím ve věku 15-18 let poskytuji výjimečně poradenství v oblasti nadání a výrazné inteligence – je nutné se individuálně domluvit

PARTNERSKÉ A RODINNÉ TERAPII

Pracuji vzdy pouze s jedním klientem. Samozřejmě spolu řešíme taky otázky partnerské a rodinné, mým klientem jste však vždy pouze vy. Nepracuji tedy s páry nebo celými rodinami, které chodí na sezení společně, jak je to běžné v partnerské nebo rodinné terapii.

TERAPIÍ VÁŽNÝCH PSYCHICKÝCH PORUCH

Nezabývám se psychoterapií

  • psychóz
  • schizofrenie
  • výrazných poruch osobnosti
  • silných závislostí na alkoholu a drogách
  • a dalších závažných neuropsychologických (mozková zranění n. poškození) nebo psychiatrických stavů.

Pokud jste v minulosti výše uvedené poruchy prodělali, ale nyní jste již bez akutních symptomů, společně pracovat můžeme. V tomto případě mě ovšem na svou anamnézu prosím upozorněte.

V případě středních nebo těžších forem depresí nebo těžších forem úzkostné poruchy spolu můžeme terapeuticky pracovat, je však možné, že vám navrhnu také spolupráci s psychiatrem (kvůli farmakoterapii, která je v prvních stádiích zvládání těchto poruch žádoucí). 

V případě, že potřebujete pomoc v některé z oblastí, kterými se nezabývám, rád vám doporučím vhodného odborníka.

 

V případě nejasností nebo dotazů mi napište.