Čemu se nevěnuji

Protože nyní nabízím pouze online formu konzultací, kromě níže uvedených oblastí vám nedokážu poskytnout poradenství v oblastech, které se pro online formu nehodí nebo jsou pro ní dokonce kontraindikovány.

Dále se nespecializuji na:

PSYCHOTERAPII DĚTÍ A PORADENSTVÍ DOSPÍVAJÍCÍM

Pracuji pouze s dospělými klienty nebo klienty na hranici dospělosti (tedy typicky od 18 let).

Dospívajícím ve věku 15-18 let poskytuji výjimečně poradenství v oblasti nadání a výrazné inteligence – je nutné se individuálně domluvit (s těmito klienty, nikoli s jejich rodiči).

Neposkytuji individuální poradenství dětem/dospívajícím ohledně studia nebo volby profese (nepatří-li mezi skupinu výrazně intelektově nadaných dospívajících – viz výše).

PARTNERSKÉ A RODINNÉ TERAPII

Pracuji vzdy pouze s jedním klientem. Samozřejmě spolu řešíme taky otázky partnerské a rodinné, mým klientem jste však vždy pouze vy. Nepracuji tedy s páry nebo celými rodinami, které chodí na sezení společně, jak je to běžné v partnerské nebo rodinné terapii.

TERAPIÍ VÁŽNÝCH PSYCHICKÝCH PORUCH

Nezabývám se psychoterapií:

  • psychóz
  • schizofrenie
  • výrazných poruch osobnosti (hraniční, narcistní, závislá a další poruchy osobnosti)
  • silných závislostí na alkoholu a drogách
  • závažných poruch příjmu potravy
  • a dalších závažných neuropsychologických (mozková zranění n. poškození) nebo psychiatrických stavů.

Tyto okruhy problémů náležejí do péče klinických psychologů a psychiatrů.

Pokud jste v minulosti výše uvedené poruchy prodělali, ale nyní jste již bez akutních symptomů (buď s léky, nebo bez nich), společně pracovat můžeme. V tomto případě mě ovšem na svou anamnézu prosím dopředu upozorněte.

Z oblasti duševních poruch nabízím poradenství a psychoterapii klientům s úzkostnými nebo úzkostně-depresivními poruchami mírného a středního charakteru. Podle závažnosti těchto poruch je však možné, že vám navrhnu také spolupráci s psychiatrem jako podmínku naší spolupráce (kvůli farmakoterapii, která je v prvních stádiích zvládání těchto poruch žádoucí). 

V případě, že potřebujete pomoc v některé z oblastí, kterými se nezabývám, rád vám doporučím vhodného odborníka, pokud jej budu znát.

 

V případě nejasností nebo dotazů mi napište.