Ceny, podmínky a formy poradenství

 

CENY PORADENSTVÍ

 • 1500 Kč – jednorázové setkání nebo při platbě zvlášť po každé hodině.
 • 1200 Kč – při předplacení 5 sezení
 • 800 Kč – jednorázová (nebo první) konzultace pro studenty (pro denní studenty, do úrovně magisterského studia). Studentskou slevu si prosím domluvte při objednání. V případě následných setkání platí běžné ceny.
 • Délka setkání je 55 minut

Cena pro stávající klienty se nikdy nemění. Po celou dobu poradenství platíte cenu, která byla platná během našeho prvního setkání, i pokud se ceník pro nové klienty zvýší.

PŘEDPLACENÍ PĚTI SEZENÍ

 • Předplatíte si 6000 Kč (5 hodin)
 • Pokud budete chtít ukončit poradenství před využitím všech předplacených sezení, zbylou částku vám vrátím (za vyčerpaná sezení budeme počítat běžnou cenu 1500 Kč).
 • Předplacenou částku nemusíte vyčerpat do určité doby – je možné se objednávat dle potřeby.

ZRUŠENÍ/PŘESUN SEZENÍ – 2 DNY DOPŘEDU

 • O případném zrušení (přesunu) termínu mi prosím dejte vědět minimálně dva pracovní dny předem. V opačném případě – nebo pokud se nedostavíte – vás požádám o uhrazení poloviny částky za toto neuskutečněné setkání, protože váš termín již nestihnu obsadit jiným klientem.
 • Stejné pravidlo platí i pro mě: budu-li muset výjimečně přesunout váš termín v čase kratším než dva pracovní dny, zaplatíte za toto sezení jen poloviční částku.

TERMÍNY PRO NOVÉ KLIENTY – OBJEDNEJTE SE VČAS

 • Objednejte se včas, abych mohl vyjít vstříc vašim časovým možnostem.
 • Pro první setkání počítejte s volnými termíny cca za 2-4 týdny.
 • Někdy se uvolní termín i na následující dny – informujte se.

FREKVENCE A POČET SETKÁNÍ – DOMLUVÍME SE

 • Na počtu a frekvenci poradenství se domlouváme v průběhu setkávání podle vašich aktuálních potřeb.
 • Délka jednoho setkání je 55 minut.
 • Nejúčinnější frekvence při psychoterapii je zpočátku 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Později se můžeme scházet méně často.
 • Při psychologickém poradenství nebo kariérním poradenství/koučinku bývá frekvence a počet setkání různý – dle vašich potřeb (obvykle jednou za 2-3 týdny, ale i méně často).
 • Setkání může mít také podobu jednorázové konzultace zaměřené na specifický problém. Nemusíte mě informovat dopředu, zda zamýšlíte přijít vícekrát nebo jen jednou – rozhodnete se po prvním setkání.

Co můžete očekávat a jak mít z poradenství co největší užitek

Jak vypadá psychologické poradenství?