Informace pro klienty: Co můžete očekávat a jak mít z poradenství co největší užitek

PRŮBĚH PORADENSTVÍ

 • Poradenství je s každým klientem a v každé fázi odlišné. Často se liší z hodiny na hodinu: někdy vás především poslouchám, abych porozuměl vaší situaci, jindy se vás více ptám, někdy více povídám, někdy společně zkoušíme různé experimenty.
 • Postupně procházíme různá témata. Toto směřování vybíráme společně – vy na základě svých potřeb, já na základě své profesní zkušenosti.  Pokud máte pocit, že byste potřebovali něco jiného (změnit téma, k něčemu se vrátit), upozorněte mě na to. 
 • Během setkání si můžete zapisovat poznámky a doporučuji to (k dispozici bude vždy blok a tužka).
 • Podobně si píšu poznámky já – jsou samozřejmě pouze pro mou osobní potřebu. Nikdy nejsou přístupné žádné druhé osobě.
 • Je dobré, pokud ještě před samotným setkáním věnujete dostatek času přemýšlení nad svým problémem. Taková mentální příprava se osvědčí v tom, že budeme mít následně k dispozici více nápadů a souvislostí.
 • Více informací pro představu o tom, jak vypadá psychologické poradenství, naleznete také zde: Jak vypadá psychologické poradenství

PRACUJTE I MEZI SETKÁNÍMI

 • Pokud přicházíte opakovaně, ve dnech mezi sezeními na svém problému sami pracujte… To může mít různou formu
  • od prostého uvědomování si a přemýšlení
  • přes zkoušení různých opatření
  • po aktivní experimentování a zaznamenávání vašich úspěchů, myšlenek a neúspěchů.
 • Doporučuji vám věnovat přemýšlení nad tématy, o kterých se během poradenství bavíme, alespoň malou část (třeba 10-15 minut) plné pozornosti během každého dne, nebo ještě lépe ráno i večer: (Co mohu dnes udělat pro…., Co jsem dnes udělal pro…, Co se dařilo, Kde je problém, S čím nedokážu…, Co je nového…)
 • Mnoho klientů si vede záznamy nebo jakýsi deník (ve formě a rozsahu, jaké jim vyhovují), ke kterým se mohou vracet a vnímat tak svá témata/posun z různých perspektiv.
 • Podobně si můžete zapsat témata (otázky, problémy), které vás v čase mimo setkání napadnou, a přinést je pak následně do naší hodiny.

CÍL A POČET SETKÁNÍ, JEDNORÁZOVÁ SETKÁNÍ

 • V naprosté většině případů se nedomlouváme na předem daném počtu setkání nebo na jednoznačném cíli. Poradenské setkání je podle mého pojetí stejné jako jakákoli jiná služba – přicházíte tak dlouho, dokud je to pro vás užitečné (což víte nejlépe vy sami). Vaše aktuální cíle se mění tak, jak odhalujeme nová témata a souvislosti. Volba aktuálních témat (a cílů) je samozřejmě vždy na vás. Rád vám samozřejmě dám také já zpětnou vazbu o tom, co je podle mého názoru v daný moment důležitější a čemu bych doporučil se věnovat.
 • Rád vás uvítám i na jednorázovém setkání, zaměřeném na specifický problém. O tom, zda bude setkání pouze jednorázové, či opakované, se nemusíme domlouvat dopředu. Můžete se rozhodnout až na závěr setkání. Na dalším termínu se domlouváme vždy na konci sezení.

UKONČENÍ PORADENSTVÍ I NEPRAVIDELNOST JE V POŘÁDKU

 • Terapii můžete kdykoli ukončit nebo přerušit. Nemějte prosím obavu o to, jak budu vaše rozhodnutí o ukončení vnímat. Psychologické poradenství je služba, kterou využijte do té míry, jakou potřebujete. Ukončení nebo přerušení poradenství jsou jeho normální součástí.
 • Naše setkávání nemusí být pravidelná. Budete-li potřebovat téma opět otevřít nebo budete chtít probrat novou situaci, můžete mě kdykoli kontaktovat. Můžete se objednávat nepravidelně, jak budete potřebovat. Poradenství by se podle mého názoru nemělo lišit od jakékoli jiné běžné mezilidské situace, kde taky někdy “máme proč” se vidět, jindy kontakt raději odložíme na později.
 • I v případě, že jsme se domluvili na ukončení poradenství, kdykoli v budoucnu mě můžete kontaktovat znovu. Totéž platí i pro jednorázovou konzultaci. Často se časem objevují nová témata nebo ta stará vidíme v nové perspektivě. Poradenství můžete tedy využít kdykoli (i nepravidelně), pokud zrovna potřebujete. S některým klienty se takto (občas, nepravidelně) setkávám léta.
 • Samozřejmě ale platí, že pokud chcete udělat výraznější změnu nebo pokud je vaše téma složitější, nejefektivnější jsou pravidelná setkávání, alespoň zpočátku. Typická frekvence sezení je v těchto případech co 2 týdny, v případě psychoterapie (intenzivní psychologické práci na vlastní změně) i každý týden. Domluvíme se podle vašich aktuálních potřeb – mnozí klienti například začínají několikerým častým setkáním a postupně frekvenci rozvolňují.
 • Obecně preferuji spíše krátko- až střednědobou délku psychologické práce (s případnými přestávkami či menším počtem setkání), která je podle mě ve změně paradoxně účinnější než nekonečný terapeutický vztah a setkávání každý týden po dobu mnoha měsíců či dokonce let.

INFORMACE K PLATBĚ A ZRUŠENÍ TERMÍNU

 • Za poradenství se platí na konci setkání. Můžete zvolit platbu po každé hodině nebo předplatné. V případě platby po každé hodině lze zaplatit pouze v hotovosti.
 • Pokud se rozhodnete předplatit více hodin dopředu, domluvíme se na tom na závěr prvního (nebo daného) setkání. Není třeba mě o tom informovat dopředu při objednávání. Platbu předplatného můžete provést na místě v hotovosti nebo bankovním převodem. 
 • Platby kartou nedokážu přijímat.
 • Informace k platbě na fakturu
 • V případě zrušení (nebo přesunu) termínu z vaší strany mě prosím informujte alespoň 2 pracovní dny dopředu. V opačném případě vás požádám o zaplacení části ceny za setkání.

ETIKA A DISKRÉTNOST

 • Dodržování naprosté diskrétnosti ohledně všech vámi sdělených informací je z mé strany samozřejmým a základním pravidlem.
 • V případě provádění psychoterapie dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)
 • Informace k ochraně osobních údajů

 

V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností mě prosím kontaktujte.