Informace pro klienty: Co můžete očekávat a jak mít z poradenství co největší užitek

Průběh poradenství

 • Poradenství je s každým klientem individuální a odlišné. Obsah i forma se často liší z hodiny na hodinu. Pokud máte pocit, že byste potřebovali něco jiného (změnit téma, jiný přístup, jiný akcent), prosím řekněte to. Snažím se vybrat vždy to nejlepší podle své intuice a zkušeností, ale ne vždy to musí být v souladu s tím, co zrovna očekáváte.
 • Během setkání si můžete zapisovat poznámky a doporučuji to (k dispozici bude vždy blok a tužka).
 • Podobně si píšu poznámky já – jsou samozřejmě pouze pro mou osobní potřebu. Nikdy nejsou přístupné žádné druhé osobě.
 • Pokud chcete poradenství zaměřit na jeden konkrétní problém/téma, je velice dobré, pokud ještě před samotným setkáním věnujete dostatek času přemýšlení nad tímto problémem. Taková mentální příprava se často osvědčí v tom, že budete mít k dispozici více nápadů, souvislostí a vhledů, jak budeme téma společně zkoumat.
 • Více ohledně stylu mé práce se dočtete zde.

Pracujte i mezi setkáními

 • Pokud přicházíte opakovaně, ve dnech mezi sezeními na svém problému sami pracujte… To může mít různou formu
  • od prostého uvědomování si a přemýšlení
  • přes zkoušení různých alternativ
  • po aktivní experimentování a zaznamenávání vašich úspěchů, myšlenek a neúspěchů.
 • Doporučuji vám věnovat přemýšlení nad tématy, o kterých se během poradenství bavíme, alespoň malou část (třeba 5–10 minut) plné pozornosti během každého dne, nebo ještě lépe ráno i večer: (Co mohu dnes udělat pro…., Co jsem dnes udělal pro…, Co se dařilo, Kde je problém, S čím nedokážu…, Co je nového…)
 • Mnoho klientů si vede záznamy nebo jakýsi deník (ve formě a rozsahu, jaké jim vyhovují), ke kterým se mohou vracet a vnímat tak svá témata/posun z různých perspektiv.
 • Podobně si můžete zapsat témata (otázky, problémy), které vás v čase mimo setkání napadnou, a přinést je pak následně do naší hodiny.

Cíl a počet setkání, jednorázová setkání:

 • V naprosté většině případů se nedomlouváme na předem daném počtu setkání nebo na jednoznačném cíli. Poradenské setkání je podle mého pojetí stejné jako jakákoli jiná služba – přicházíte tak dlouho, dokud je to pro vás užitečné (což víte nejlépe vy sami). Vaše aktuální cíle se mění tak, jak odhalujeme nová témata a souvislosti. Volba aktuálních témat (a cílů) je samozřejmě vždy na vás. Rád vám samozřejmě dám také já zpětnou vazbu o tom, co je podle mého názoru v daný moment důležitější a čemu bych doporučil se věnovat.
 • Rád vás uvítám i na jednorázovém setkání, zaměřeném na specifický problém. O tom, zda bude setkání pouze jednorázové, či opakované, se nemusíme domlouvat dopředu. Můžete se rozhodnout až na závěr setkání. Na dalším termínu se domlouváme vždy na konci sezení.

Ukončení poradenství, (ne)pravidelnost a další návštěvy:

 • Terapii můžete kdykoli ukončit nebo přerušit. Nemějte prosím obavu o to, jak budu vaše rozhodnutí o ukončení vnímat. Psychologické poradenství je služba, kterou využijte do té míry, jakou potřebujete. Ukončení nebo přerušení poradenství jsou jeho normální součástí.
 • Naše setkávání nemusí být pravidelné. Máte-li pocit, že vám “to takto stačí”, ale v budoucnu možná budete potřebovat téma opět otevřít nebo se posunete dál a budete chtít probrat novou situaci, můžete mě kdykoli kontaktovat. Můžete se objednávat nepravidelně, jak budete potřebovat. Poradenství by se podle mého názoru nemělo lišit od jakékoli jiné běžné mezilidské situace, kde taky někdy “máme proč” se vidět, jindy kontakt raději odložíme na později.
 • I v případě, že jsme se domluvili na ukončení poradenství, kdykoli v budoucnu mě můžete kontaktovat znovu. Totéž platí i pro jednorázovou konzultaci. Často se časem objevují nová témata nebo ta stará vidíme v nové perspektivě. Poradenství můžete tedy využít kdykoli (i nepravidelně), pokud zrovna potřebujete. S některými klienty se takto (občas, nepravidelně) setkávám léta.

Informace k platbě a zrušení termínu:

 • Za poradenství se platí na konci setkání.
 • Platby kartou nedokážu přijímat.
 • Pokud se rozhodnete předplatit více hodin dopředu, domluvíme se na tom na závěr prvního (nebo daného) setkání. Není třeba mě o tom informovat dopředu při objednávání. Platbu můžete provést na místě nebo bankovním převodem.
 • Platba na fakturu: Rád vám vystavím fakturu pro vašeho zaměstnavatele či jste-li OSVČ/firma. V případě standardní splatnosti faktur připočítávám k ceníkové ceně 20% overhead. Pokud je faktura proplacena obratem (tedy stejně jako běžná platba od fyzické osoby), je cena stejná jako při platbě bez faktury. Nejsem plátce DPH, cenu tedy nenavyšuji o DPH.
 • V případě zrušení (nebo přesunu) termínu z vaší strany mě prosím informujte alespoň 2 pracovní dny dopředu. V opačném případě vás požádám o zaplacení části ceny za setkání.

Etika a diskrétnost:

 • Dodržování naprosté diskrétnosti ohledně všech vámi sdělených informací je z mé strany samozřejmým a základním pravidlem.
 • V případě provádění psychoterapie dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)

Přečtěte si prosím také informace k formě poradenství a cenám a nejčastější otázky zájemců o poradenství. V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností mě prosím bez váhání kontaktujte.