Kariérní poradenství a koučink – s čím klienti přicházejí

Poskytuji kariérní poradenství pouze dospělým klientům, příp. studentům na hranici dospělosti. Nezaměřuji se na poradenství dětem a dospívajícím.

Klienti mě často vyhledávají v následujících oblastech:

VOLBA A VÝBĚR POVOLÁNÍ, HLEDÁNÍ POVOLÁNÍ, VÝBĚR OBORU STUDIA

 • “Čemu se věnovat?” “Jak to udělat?” “Mám na to?”
 • Jak najít, co mi půjde / co mě bude naplňovat?
 • Volba povolání (oboru studia) na základě nalezení silných stránek a talentů
 • Hledání naplňujících činností, rolí, oblastí
 • Odvaha, riskování, změna, podpora, životní styl…

ZMĚNA ZAMĚSTNÁNÍ A KARIÉRNÍ ZMĚNA

OBTÍŽNÉ A DŮLEŽITÉ PRACOVNÍ SITUACE

 • Konflikty, stres, demotivace, propouštění, hodnocení, povýšení, změna pracovní role
 • Zvyšování osobní produktivity a efektivity – dělat, co je důležité

KOMPETENČNÍ A KARIÉROVÝ KOUČINK – LEADERSHIP, MANAŽEŘI, PODNIKATELÉ

 • Řízení a plánování vlastní kariéry, kariérní rozvoj
 • Motivace (sebe i druhých), komunikace, hodnocení a podpora podřízených, neshody a obtížní zaměstnanci, kompetence, negociace, řešení konkrétních situací, přizpůsobení stylů řízení své individualitě a vlastní osobnosti

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ – VSTUP DO PODNIKÁNÍ A SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ

 • Přechod mezi zaměstnáním a podnikáním, dilemata, iniciace změny a psychologie procesu změny, zahlcení, strach, stres, strategie
 • Nové situace, nové role, nové činnosti = nové problémy
 • Osobnostní změna jako předpoklad profesní změny

 

Pokud si nejste jisti, zda se zaměřuji i na vaše téma, napište mi .