Kdo jsem, čemu věřím a jak v poradenství pracuji

KDO JSEM

Jsem psycholog l praxí v oblasti psychologického poradenství, psychoterapie, vzdělávání, tréniku, personalistiky, byznysu a výzkumu.

Mým zájmem bylo vždy spojovat různé strany psychologické profese: praxi s teorií, systém s kreativitou, užitečnost s vědeckou podložeností, zajímavost s nepovrchností. Rád řeším konkrétní problémy svých klientů, ale stejně rád se s nimi zahloubám do existenciální debaty… Nemám rád neúčinná psychologická klišé, nekonečné teoretizování ani stylizaci do pozic geniálních odborníků, kteří chápou vše a vše dokáží odhalit – ideálně ve třech větách.

MŮJ PŘÍSTUP

Čeká-li někdo od poradenství poučku o pěti bodech, obávám se, že takovou roli nedokážu zaujmout. Rád pracuji s klienty, kteří chápou, že cesta osobní změny a vlastního naplnění je někdy obtížná, často si vyžaduje dokonce dva kroky nazpět, ale kteří jsou přesto přesvědčeni, že tato cesta stojí za to. Zabývám se psychologickým poradenstvím na základě fungujících a efektivních metod a přístupů, které jsou zároveň podloženy také vědecky a koncepčně.

Módní vlny a nejnovější bestsellery typu “Osm pravidel totálního úspěchu” beru s rezervou a totéž radím i svým klientům. Vycházím především z tradic školy humanistické psychologie, která věří v seberealizaci a ve svých metodách i výsledcích dokazuje již od 50. let 20. století možnost (a nutnost) rozvoje lidského potenciálu v každé fázi našeho života jako základního předpokladu života naplněného, užitečného a spokojeného; života majícího smysl. Napomáhám klientům k seberealizaci, k řešení jejich aktuálních problémů a k rozvoji a lepšímu uplatnění jejich osobnosti.

Z ČEHO VYCHÁZÍM

Filozoficky a koncepčně vycházím z tradic humanistické psychologie.

Během psychoterapeutických sezení používám současné pojetí Gestalt terapie, moderních metod tzv. krátké, na řešení orientované psychoterapie (brief, solution-focused therapy) a kognitivně-behaviorální terapie (KBT, v jejich moderních podobách – mindfulness, acceptance, behaviorální modifikace). Za základ pak považuji práci s klientovým uvědoměním, s lepším sledováním a kontrolou vlastního vědomí, v kombinaci s efektivními metodami behaviorální změny. Svou práci doplňuji také dalšími psychologickými metodami, které jsou pro danou situaci účelné.

Během poradenství se opírám se o současné přístupy a aktuální zahraniční publikace a odborníky, kteří jako první reagují na ty společenské, ekonomické a psychologické změny, které se výrazně odrážejí právě ve světě seberealizace, osobní změny, životního stylu, práce, zaměstnání a povolání.

ČEMU SE DÁLE VĚNUJI, ČEMU SE NEVĚNUJI

Jsem aktivní také v oboru business psychologie a jejím využití pro oblast lidských zdrojů ve společnostech a institucích. Věnuji se oblasti vzdělávání: realizací workshopů a přednášek na nejrůznější psychologická témata. 

Nevěnuji se partnerské ani rodinné terapii (pracuji vždy pouze s jedním klientem, nikoli páry nebo celými rodinami) a pracuji s dospělými klienty nebo klienty na hranici dospělosti. Podobně se nespecializuji na závažné psychické poruchy (těžké depresivní poruchy, psychotické poruchy v akutním stádiu, poruchy osobnosti). Ve všech těchto případech vám rád doporučím vhodného odborníka – klinického psychologa nebo psychiatra (případně se domluvíme na spolupráci se mnou i dalším odborníkem). Podrobnější informace o mém vzdělání, aktivitách a praxi najdete v mém životopise.

Máte-li další dotazy nebo si nejste jisti, zda vám dokáži pomoci právě s vaší problematikou, prosím kontaktujte mě