Kdo jsem, čemu věřím a jak v poradenství pracuji

Kdo jsem

Jsem psycholog s praxí v oblasti psychologického poradenství, psychoterapie, vzdělávání, tréninku, personalistiky, byznysu a výzkumu. (Můj životopis najdete zde)

Mým zájmem bylo vždy spojovat různé strany psychologické profese: praxi s teorií, systém s kreativitou, užitečnost s vědeckou podložeností, zajímavost s nepovrchností. Rád řeším konkrétní problémy svých klientů pomocí praktických metod, ale stejně rád se s nimi zahloubám do existenciální debaty. Nemám rád neúčinná psychologická klišé ani stylizaci do pozic geniálních odborníků, kteří chápou vše a vše dokáží odhalit – ideálně za hodinu.

Můj přístup

Čeká-li někdo od poradenství poučku o pěti bodech, obávám se, že takovou roli nedokážu zaujmout. Rád pracuji s klienty, kteří chápou, že cesta osobní změny a vlastního naplnění je někdy obtížná, že je nesnadné ji plně pochopit, že si často vyžaduje dokonce dva kroky nazpět … ale kteří jsou přesto přesvědčeni, že tato cesta stojí za to. Zabývám se psychologickým poradenstvím na základě efektivních metod a přístupů, které jsou zároveň podloženy také vědecky a koncepčně.

Módní vlny a nejnovější bestsellery typu “Osm metod totálního úspěchu” beru s rezervou a totéž radím i svým klientům. Vycházím především z tradic školy humanistické psychologie, která věří v seberealizaci a ve svých metodách i výsledcích dokazuje již od 50. let 20. století možnost (a nutnost) rozvoje lidského potenciálu v každé fázi našeho života jako základního předpokladu života naplněného, užitečného a spokojeného; života majícího smysl. Napomáhám klientům k seberealizaci, k řešení jejich aktuálních problémů a k rozvoji a lepšímu uplatnění jejich osobnosti.

Z čeho vycházím

  • Filozoficky a koncepčně vycházím z tradic humanistické psychologie
  • Za základ terapeutické i poradenské práce považuji práci s klientovým uvědoměním, s lepším sledováním a kontrolou vlastního vědomí, v kombinaci s efektivními metodami behaviorální změny.
  • Během psychoterapeutických sezení se inspiruji současným pojetím Gestalt terapie, moderních metod tzv. krátké, na řešení orientované psychoterapie (brief, solution-focused therapy) a kognitivně-behaviorální terapie (v jejich moderních podobách – všímavost, akceptace, behaviorální modifikace).  Svou práci doplňuji také dalšími psychologickými metodami, které jsou pro danou situaci účelné.
  • Během poradenství a koučinku se opírám o současné přístupy a aktuální zahraniční publikace a odborníky, kteří jako první reagují na ty současné společenské, ekonomické, technologické a psychologické změny, které se výrazně odrážejí právě ve světě seberealizace, osobní změny, životního stylu, práce, zaměstnání a povolání.

 

Pokud máte jakékoli dotazy k mému přístupu, napište mi .