Můj přístup (individuální poradenství)

 

KDO JSEM

Jsem psycholog s praxí v oblasti psychologického poradenství, psychoterapie, vzdělávání a výzkumu.

Mým zájmem bylo vždy spojovat polarity a různé strany psychologické profese: praxi s teorií, systém s kreativitou, užitečnost s vědeckou podložeností, zajímavost s nepovrchností. Rád řeším konkrétní problémy svých klientů, kdy společně navrhujeme reálné cíle a malé kroky kupředu, ale stejně rád se s nimi zahloubám do existenciální debaty nad volbou vlastního povolání. Nemám rád řeči pro řeči, plané teoretizování ani stylizaci do pozic geniálních odborníků, kteří chápou vše a vše dokáží odhalit – ideálně ve třech větách.

MŮJ PŘÍSTUP

Čeká-li někdo od poradenství rychlou odpověď v podobě poučky o pěti bodech, obávám se, že takovou roli nemohu a nedokážu zaujmout. Rád pracuji s klienty, kteří chápou, že cesta kupředu je někdy obtížná, často si vyžaduje dokonce dva kroky nazpět, ale kteří jsou přesto přesvědčeni, že tato cesta stojí za to. Zabývám se psychologickým poradenstvím na základě fungujících a efektivních metod a přístupů, které jsou zároveň podloženy také vědecky a koncepčně.

Módní vlny a nejnovější bestsellery typu “Osm pravidel totálního úspěchu” beru s rezervou a totéž radím i svým klientům. Vycházím především z tradic školy humanistické psychologie, která věří v seberealizaci a ve svých metodách i výsledcích dokazuje již od 50. let 20. století možnost (a nutnost) rozvoje lidského potenciálu v každé fázi našeho života jako základního předpokladu života naplněného, užitečného a spokojeného; života majícího smysl. Napomáhám klientům k seberealizaci, k řešení jejich aktuálních problémů a k rozvoji a lepšímu uplatnění jejich osobnosti.

Z ČEHO VYCHÁZÍM

Filozoficky a koncepčně vycházím z tradic humanistické psychologie, během sezení používám především moderních metod tzv. krátké, na řešení orientované psychoterapie (brief, solution-focused therapy), současného pojetí Gestalt terapie a kognitivně-behaviorální terapie (KBT, v jejich moderních podobách – mindfulness, acceptance, behaviorální modifikace). Svou práci samozřejmě doplňuji některou z mnoha dalších metod, které jsou funkční a pro danou situaci účelné. Opírám se o současné přístupy a aktuální zahraniční publikace a odborníky, kteří jako první reagují na ty společenské, ekonomické a psychologické změny, které se výrazně odrážejí právě ve světě seberealizace, osobní změny, životního stylu, práce, zaměstnání a povolání.

ČEMU SE DÁLE VĚNUJI, ČEMU SE NEVĚNUJI

Jsem aktivní také v oboru business psychologie a jejím využití pro oblast lidských zdrojů ve společnostech a institucích. Věnuji se oblasti vzdělávání: realizací workshopů a přednášek na nejrůznější psychologická témata. V rámci své praxe mám dobré zkušenosti s individuálním poradenstvím a skupinovou terapií/práci se skupinou.

Nevěnuji se partnerské ani rodinné terapii (pracuji vždy pouze s jedním klientem, nikoli páry nebo celými rodinami) a pracuji s dospělými klienty nebo klienty na hranici dospělosti. Podobně se nespecializuji na závažné psychické poruchy (těžké depresivní poruchy, psychotické poruchy v akutním stádiu, poruchy osobnosti). Ve všech těchto případech vám rád doporučím vhodného odborníka, klinického psychologa nebo psychiatra (případně se domluvíme na spolupráci se mnou i dalším odborníkem). Podrobnější informace o mém vzdělání, aktivitách a praxi najdete v mém profilu.

Máte-li další dotazy nebo si nejste jisti, zda vám dokáži pomoci právě s vaší problematikou, prosím kontaktujte mě.