Poradenství: Nadání, talent, výrazná inteligence

 

Připravuji nové webové stránky, které budou specializované na problematiku nadání a výrazné inteligence u dospělých. Chcete-li být informováni, zaregistrujte si svůj email.Cílem poradenství nadaným dospělým lidem je

 • poznání vlastní specifičnosti a odlišnosti od “běžné” populace
 • plné rozvinutí potenciálu a talentů v osobním a pracovním životě
 • překonání obtíží, které nadaní lidé a jedinci s výraznou inteligencí ve svém životě pociťují
Vysoce nadaní lidé často projevují zvýšenou senzitivitu a odlišný způsob vnímání okolí. Vyznačují se velkým množstvím talentů v různých oblastech, odlišným posuzováním vlastních možností a vysokými morálními standardy. S nimi souvisejí perfekcionismus, vnitřní nejistota, nepochopení okolím nebo izolovanost, kterou mohou zažívat.

POZNÁNÍ VLASTNÍHO NADÁNÍ, JEHO SPECIFIK A FOREM

 • Co ovlivňuje
 • Čím je ovlivněno
 • Jakou roli hraje v mozaice mé osobnosti a dalších talentů
 • Co je jedinečné? Čím mě odlišuje? Co s tím mohu dělat?
 • Jaké problémy přináší a jak se s nimi vyrovnat
 • Jak jej co nejlépe využít

 VYROVNÁNÍ SE S VLASTNÍ ODLIŠNOSTÍ A JEJÍ PROZKOUMÁNÍ

 • Psychologie nadaného dospělého (gifted adult) – multitalentovanost, výrazná inteligence, rychlost, senzitivita a další odlišnosti od běžné populace
 • Poznání typických charakteristik nadaných dospělých lidí – zjevných (intelektové a kompetenční stránky osobnosti) i méně zjevných (emoční, vjemové, hodnotící, morální aspekty)
 • Výrazné osobnostní charakteristiky, osobnostní jedinečnost
 • Specifické projevy, které se mohou objevovat společně s nadaností a výraznou inteligencí a být nesprávně zaměňovány se symptomy psychických poruch (např. s poruchami pozornosti (ADD), poruchami nálady, úzkostnými poruchami apod.)

 PROBLÉMY A TÉMATA NADANÉ OSOBNOSTI

 • Vztahy a komunikace
 • Aspirace, výkon, perfekcionismus
 • Zvýšená citlivost, extremita, polarizace
 • Multitalentovanost x nerozhodnost
 • Kreativita x nestálost
 • Výrazná inteligence a chápání vztahů x kritičnost a sebekritičnost
 • Hluboké intelektové poznání, velký potenciál x pocit nedostatečných výsledků, prázdnota

SEBEREALIZACE A PLNÉ VYUŽITÍ VLASTNÍHO POTENCIÁLU

 • Rozvoj a hledání optimálních podmínek, vztahů, networking, prostředí
 • Vytvoření a vyhledání podpory a sebepodpory
 • Hledání vhodného povolání, profesní role, vhodného oboru
 • Stanovení a nalezení cílů, oblastí seberealizace, změna, překonání překážek
 • Akceptace okolím, akceptace okolí, sebeakceptace
 • Vytvoření, hledání a adaptace vhodného životního stylu
 • Motivace, sebemotivace, sebehodnota

(Více o tématu…)


Chci být informován o spuštění nového webu o nadání a výrazné inteligenci u dospělých.

Email*

Kolik je 2+2? (ochrana proti spamu)  


Objednejte se na individuální konzultaci

Váš email

Vaše jméno

Rád/a bych se objednal/a na individuální konzultaci/psychoterapii

Chcete-li, uveďte podrobnosti, dotazy, vaše časové možnosti

Kolik je 2+2? (ochrana proti spamu)  

Ihned po odeslání formuláře by vám měl přijít automatický potvrzující email. Pokud jej nedostanete, zkuste prosím formulář vyplnit znova nebo využijte možnosti níže.

Objednat se můžete také telefonicky nebo prostřednictvím emailu.