Osobní produktivita – komplexní přístup

Objednat se

 

Svým klientům nabízím komplexní přístup k řešení jejich problémů s osobní produktivitou:

 • od nejnižších pater pomůcek a technik (time management, řízení komunikace, úkolů a emailů, prevence zahlcení…)
 • přes úroveň psychologickou (úzkost, pracovní problém, stres, emoční problémy, motivace…)
 • po patra nejvyšší – existenciální rovina, hledání smyslu a povolání

Produktivitou se zabývám léta a svůj přístup vyvíjím na základě nejnovějších zahraničních zdrojů i osvědčených psychologických metod. Na mnohá související témata pořádám workshopy, přednášky, školení time managementu a sebekontroly. V oblasti produktivity (a souvisejících témat) také publikuji.

Podrobnější informace

Mnohé koučovací přístupy chápou oblast produktivitu omezeně. Podle nich se stačí naučit nějaký “systém” nebo si společně “definovat cíle” podle pěti bodů. To je bohužel nešťastné vymezení produktivity, podobně jako bychom problém partnerských vztahů vykládali jen jako soubor technik “jak spolu mluvit”. Skutečné partnerské problémy i problémy produktivity jsou mnohem hlubší a rozmanitější.

Produktivita je stav, kdy produkujeme. Kdy vytváříme to, co chceme, posouváme se dále, učíme se a měníme sebe i okolí. Není to jen bezduché odhazování výsledků na způsob pásové výroby. K tomu často nestačí soubor technik nebo jen “znát své cíle”.

Na cestě k reálné produktivitě leží celá řada problémů:

 • psychických a osobnostních
 • se sebekontrolu a prokrastinací
 • nedostatků v oblastí dovedností (přechod do nové role, nové zodpovědnosti)
 • problémů technických nebo objektivních – množství úkolů a zodpovědností
 • problémů nevhodného prostředí a druhých lidí okolo
 • nereálných představ o lidské výkonnosti
 • neznalost zásad a předpokladů optimálního lidského fungování a duševní hygieny
 • životní nevyrovnanost (workoholismus, nedostatek pohybu, nemoci)
 • emočních, sociálních a interpersonálních problémů (zvládání strachu, úzkosti, konflikty, problematické vztahy, stres)
 • perfekcionismus, mikromanagement
 • nedostatek motivace
 • nedostatek celkové životní spokojenosti
 • problém s řízením pozornosti
 • existenciální otázky, prázdnota či problémy s hledáním našeho smyslu a povolání.

Někdy si musíme také odpovědět na otázku, jak se vyrovnat se záplavou emailů. A může to být dokonce otázka nejdůležitější. Ale pro přílišné zabývání se jednoduchými problémy by nám neměly unikat ani ty složitější: Jak se zbavit perfekcionismu? Jak vstupovat do nejistoty? Jsem tam, kde je pro mě nejlepší místo? Dělám to, co bych dělat chtěl?

Díky mé dobré znalosti technik produktivity i psychologickým zkušenostem vám nabízím podporu ve všech uvedených úrovních problémů s produktivitou

Věřím tomu, že dobrá produktivita není módní heslo, ale základní předpoklad spokojeného osobního i pracovního života (a také jeho důsledek). Je to také jedna z našich hlavních povinností a vlastností, která nás činí skutečnými lidmi. Něco tvořit, měnit, něco nechávat za sebou.

Objednejte se na individuální konzultaci

 

Váš email

Vaše jméno

Chcete-li, uveďte podrobnosti nebo časové možnosti

Ihned po odeslání formuláře by vám měl přijít automatický potvrzující email. Pokud jej nedostanete, zkuste prosím formulář vyplnit znova nebo využijte možnosti níže.

Objednat se můžete také telefonicky nebo prostřednictvím emailu.