Zpracování osobních údajů / GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bych rád informoval své klienty i účastníky workshopů o rozsahu zpracování jejich osobních údajů:

  1. Abych mohl naplnit smlouvu uzavřenou mezi námi (tedy poskytovat klientům/účastníkům poradenské služby, psychoterapii, vzdělání apod.), jejich osobní údaje zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno, email, telefonní číslo, u online poradenství jméno účtu pro online spojení (případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu), a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu. 
  2. Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod.
  3. Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  4. Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v  §21 zákona č.101/2000 Sb
  5. Během emailových konzultací v online poradenství uchovávám vaše emaily (které mi posíláte na odlišnou emailovou adresu než je administrativní email) ve své zabezpečené emailové schránce pouze po dobu naší spolupráce. Při ukončení poradenství je vymažu. Nejpozději tak učiním rok od naší poslední konzultace (pokud jsme se např. výslovně nedomluvili na ukončení poradenství). Na vaší žádost tak učiním kdykoli. Tyto emaily čtu a odpovídám vám na ně pouze já, považuji je za vysoce diskrétní data, nikdy nejsou přístupny třetí osobě a nejsou nijak zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely.
  6. Během poradenství (rozhovorů, příp. workshopů) si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou osobní přípravu na setkání a kvalitní vedení poradenství/kurzů. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
  7. Nejsem klinický psycholog, a proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě prosím obraťte.