Zpracování osobních údajů / GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bych rád informoval své klienty i účastníky workshopů o rozsahu zpracování jejich osobních údajů:

  1. Abych mohl naplnit smlouvu uzavřenou mezi námi (tedy poskytovat klientům/účastníkům poradenské služby, psychoterapii, vzdělání apod.), jejich osobní údaje zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno, email, telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu), a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu. 
  2. Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod.
  3. Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  4. Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v  §21 zákona č.101/2000 Sb
  5. Během poradenství (rozhovorů, příp. workshopů) si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou jednoznačně identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky mi slouží pro kvalitní vedení poradenství/kurzů. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
  6. Nejsem klinický psycholog, a proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě prosím obraťte.