Kdo jsem – životopis

Mgr. Dalibor Špok, PhD.

Pro média (presskit)

Dalibor Špok – psycholog a publicista.

Jako psycholog poskytuje psychologické poradenství v oblasti osobní změny, psychických problémů, hledání vlastního povolání, produktivity, pracovní spokojenosti a seberealizace. Organizuje přednášky a kurzy na psychologická témata. Je zakladatelem webu o kariérním poradenství EtLabora.cz. Zabývá se také poradenstvím  nadaným dospělým (gifted adults).

Sleduje a komentuje společenské a politické dění, účastní se debat a rozhovorů. V této oblasti jej především zajímá propojení psychologie a změn v oblasti práce a zaměstnání, kultury, médií, technologií a společnosti – s důsledky, které přinášejí pro naši každodennost a současnou post-faktickou dobu.

Osobně jej zajímá věda, technologie, kulturní historie, filozofie a vzdělávání.

 • www.daliborspok.cz
 • www.facebook.com/dalibor.spok
 • twitter: @daliborspok

Vzdělání

 • Psychologie – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (Mgr, 1997-2002)
 • Doktorské studium psychologie – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně (PhD., 2002-2008)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT Praha (1998-2002)
 • Další kurzy a vzdělávání v oboru psychologie a personalistiky

Praxe

 • Psychologické poradenství, individuální a skupinová psychoterapie (od roku 2001)
 • Projekty v oblasti personálního a kariérního poradenství, HR a business psychologie (od roku 2003)
 • Přednášky a semináře pro vysokoškolské studenty (Fakulta sociálních studií MU, Divadelní fakulta JAMU, 2002-2007)
 • Workshopy a kurzy (od roku 2010)
 • Výzkumná činnost (Psychologický ústav AV ČR, 2002-2008)
 • Organizace konferencí, letních škol a seminářů

Veřejné vystupování a publikování

 • Autor webových stránek EtLabora.cz (profesní a kariérní poradenství, volba povolání), za které byl v roce 2013 oceněn Národní cenou kariérového poradenství
 • Publicistické komentáře (MF Dnes, iHned.cz, rozhlas.cz, blog aktualne.cz)
 • Popularizační a psychologické články a komentáře (MF Dnes, Forbes, Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, psychologie.cz …)
 • Přednášky a workshopy
 • Externí spolupracovník Českého rozhlasu (od 2017) – publicistické příspěvky a rozhovory

Výzkum

(Uvedené studie a odborné publikace jsou zde jako životopisné údaje, v současnosti se již výzkumu nevěnuji)

 • Realizace výzkumů v oblasti nevědomého vnímání, spolupráce v oblasti výzkumu reakce na traumatické události a vztahů emocí a mozkových struktur
 • Účast na mezinárodních a tuzemských konferencích (např. Oxford – 2006: Association for the Scientific Studies of Consciousness)
 • Spoluúčast na dalších výzkumech realizovaných Psychologickým ústavem AV ČR
 • Články v českém i zahraničním odborném tisku (2003-2009)
 • Odborné překlady (např. Eysenck: Kognitivní psychologie – část knihy)

Další zájmy

 • Vzdělávání, hudba, filozofie, humanistická psychologie, dějiny psychologie, informační technologie, literatura, kulturní historie, psaní, kulinářství, turistika, pohyb, cestování…