Dalibor Špok – psychoterapeut, psychologie Praha

 

Dalibor Špok – psycholog a publicista. Autor řady psychologických i publicistických příspěvků v textové, obrazové i zvukové podobě. Poskytuje individuální psychologické poradenství v oblasti osobní změny, psychických problémů, hledání vlastního povolání a seberealizace. Spolupracuje s firmami v oblasti byznys psychologie, HR poradenství, produktivity a spokojenosti zaměstnanců. Organizuje přednášky a kurzy na psychologická témata. Je zakladatelem webu o kariérním poradenství EtLabora. Zabývá se problematikou nadaných dospělých. Sleduje a komentuje společenské a politické dění. Zajímá jej věda, kulturní historie a vzdělávání. (www.daliborspok.cz)

VZDĚLÁNÍ – PSYCHOLOGIE:

 • Psychologie – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (Mgr)
 • Doktorské studium psychologie – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně (PhD)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT Praha
 • Další kurzy a vzdělávání v oboru psychologie a personalistiky

PRAXE – PSYCHOLOGIE:

 • Psychologické poradenství, individuální a skupinová psychoterapie – od roku 2001
 • Projekty v oblasti personálního a kariérního poradenství, HR a business psychologie – od roku 2003
 • Přednášky a semináře pro vysokoškolské studenty (Fakulta sociálních studií MU, Divadelní fakulta JAMU)
 • Workshopy a kurzy
 • Výzkumná činnost (Psychologický ústav AV ČR)
 • Organizace konferencí, letních škol a seminářů

VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ:

 • Autor webových stránek EtLabora.cz (profesní a kariérní poradenství, volba povolání), za které byl v roce 2013 oceněn Národní cenou kariérového poradenství
 • Publicistické komentáře (MF Dnes, iHned.cz, blog na aktualne.cz)
 • Popularizační a psychologické články a komentáře (MF Dnes, Forbes, Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, psychologie.cz …)
 • Přednášky a workshopy

VÝZKUM:

 • Realizace výzkumů v oblasti nevědomého vnímání, spolupráce v oblasti výzkumu reakce na traumatické události a vztahů emocí a mozkových struktur
 • Účast na mezinárodních a tuzemských konferencích (např. Oxford – 2006: Association for the Scientific Studies of Consciousness)
 • Spoluúčast na dalších výzkumech realizovaných Psychologickým ústavem AV ČR

ODBORNÉ PUBLIKACE:

 • Články v českém i zahraničním odborném tisku (od r. 2003)
 • Kapitoly v psychologických sbornících (např. Kohoutek, Čermák: Psychologie katastrofické události)
 • Odborné překlady (např. Eysenck: Kognitivní psychologie – část knihy)

DALŠÍ ZÁJMY:

 • Vzdělávání, hudba, filozofie, humanistická psychologie, dějiny psychologie, informační technologie, literatura, kulturní historie, psaní, kulinářství, turistika, pohyb, cestování …