Video-rozhovory a emailové konzultace (multimodální poradenství)

Co zde najdete?

← Zpět na Online poradenství-přehled

 

Níže najdete popis naší spolupráce, pokud jako klient zvolíte kombinaci video-rozhovorů a emailů (o výhodách a principech této kombinace se dozvíte více zde).

Budete-li mít jakékoli dotazy, napište mi.

Případné nejasnosti vám mohu také odpovědět během našeho prvního videohovoru, během kterého máte možnost rozhodnout se pro formu poradenství (buď pouze video-konzultace, nebo multimodální přístup = kombinaci videa a emailů, o kterém se více dozvíte níže).

V průběhu poradenství můžete toto rozhodnutí kdykoli změnit, tedy vybrat si druhou nabízenou formu.

MULTIMODÁLNÍ PORADENSTVÍ VE STRUČNOSTI:

 1. Kombinujeme videohovory a emailovou konzultaci.
 2. Po (prvním) videohovoru mi do stanoveného termínu pošlete email (do 3600 znaků) s reflexí svého vývoje a svých myšlenek.
 3. Na tento email vám do dvou pracovních dní odpovím.
 4. Bude-li vám na této odpovědi něco nejasného, vše si vyjasníme.
 5. Následuje termín video-hovoru, kde se vrátíme k našim emailům a reflexím.
 6. Oddělte prosím tyto emailové reflexe, které posílejte na odlišnou emailovou adresu, od běžné administrativní komunikace (kterou posílejte na běžnou adresu).
 7. Svůj termín odeslání emailu můžete zrušit/posunout dva pracovní dny předem a více
 8. Zvažte a hlídejte bezpečnost svého emailu, naše zprávy přesouvejte mimo emailovou schránku a poté je z ní smažte, případně si pro tuto komunikace pořiďte odlišnou emailovu adresu.
 9. Na vaše přání celou naši poradenskou komunikaci kdykoli smažu. Mažu ji také při vašem ukončení poradenství nebo rok od poslední konzultace. Naprostá diskrétnost z mé strany je zaručena.

1. Co je multimodální poradenství a jak probíhá

 • Multimodální poradenství sestává ze dvou “modalit”, tedy způsobů, kterým spolu (během týdnů či měsíců poradenství) komunikujeme: první modalitou je videorozhovor, druhou je emailová komunikace. Tyto modality obvykle pravidelně střídáme, tedy konzultace mají formu: videohovor-email-videohovor-email-videohovor a tak dále.
 • Střídání je obvykle pravidelné, ale nemusí být. Možné jsou i jiné kombinace. Například klient preferuje videohovory, ale jednou za čas zvolí možnost emailu, když cítí, že některé téma potřebuje hlouběji reflektovat. Jiný klient naopak pro obtížnost konkrétního tématu nedokáže napsat email a zjistí, že by preferoval tradiční dialog, včas tedy tento termín zruší a nahradí jej videohovorem apod.
 • Frekvence konzultací je různá – dle vašich potřeb a tématu. Domluvíme se na ní. Během intenzivní psychoterapie může být nejvhodnější forma 1x týdně (tedy videohovor, následující týden emailová výměna, následující týden opět videohovor…). Při konzultacích, koučinku a poradenství můžeme tuto frekvenci rozvolnit na 1x za 14 dní, 1x za měsíc nebo se domlouváme nepravidelně, dle potřeby.
 • Videohovor by měl vždy následovat v relativně krátké době po emailové komunikaci. Je to proto, abychom mohli na emailovou výměnu tématicky naváhat (ideální je uskutečnit videohovor maximálně za dva až tři týdny od emailové výměny). Během hovoru obvykle navazujeme na mnohé body z emailu, vracíme se k našim textům a otázkám, plně si je vyjasníme, s odstupem o nich přemýšlíme. To je velmi důležité pro psychologický posun. Proto se nechceme vracet k emailu až za dva měsíce, kdy už většinu věcí zapomeneme a/nebo se změní situace. Pokud chce klient větší pauzu mezi konzultacemi, je vhodné tuto pauzu zařazovat až po videohovoru: tedy email-kratší pauza-videohovor-delší pauza… (V případě, že klient preferuje delší pauzy mezi všemi jednotlivými konzultacemi, zvolíme formu pouze videohovorů. Multimodální terapie není pro tento způsob vhodná.)
 • V multimodálním poradenství proto platí, že první a poslední z našich setkání je vždy videohovor (tím také předcházíme případným nedorozuměním v psané komunikaci).
 • Jak vypadá videohovor a jaké zásady při něm doržujeme, se více dozvíte zde. Níže získáte více informací o tom, jak vypadá druhá část tohoto poradenství – emailová konzultace.
 • Emailové konzultace ve stručnosti: Klient napíše a pošle mi email (do dohodnutého termínu a v délce do 3600 znaků) se svými myšlenkami, analýzou a zkušenostmi. Já mu následně odpovím podobným emailem se svou úvahou, dotazy a postřehy. Pokud klient něčemu v této odpovědi nerozumí, pošle mi doplňující dotaz a vše si vyjasníme.

2. Napíšete email

 • Jak napsat email: Email může obsahovat reflexi vašeho vývoje, vaše myšlenky, zkušenosti, vyprávění ohledně zvoleného tématu či problému, analýzu, pokus o odkrývání souvislostí, co je pro vás důležité či zajímavé, jak nahlížíte nyní na svou situaci, co se od poslední konzultace změnilo atd. Způsob emailové komunikace každého klienta je odlišný a této své individualitě dejte průchod – je ale dobré zaměřit se na své zkušenosti, prožívání, emoce, myšlenky, hypotézy – na hledání společných témat nebo příčin mezi nimi a podobně – tedy na sebeanalýzu.
 • Jako klient píšete v této výměně jako první a do smluveného termínu mně pošlete svůj email. Nejčastěji posílají klienti email až ve smluvený den. Den končí půlnocí. Email samozřejmě můžete poslat dříve, nedoporučuji však jej posílat výrazně (o mnoho dní či týdnů) dříve. Za prvé totiž často klienti chtějí něco doplnit – a už to není možné. Naše domluva je pouze a právě na jeden email, který si vyměníme. Svou odpověď vám také pravděpodobně pošlu až po našem původním – domluveném – termínu (i svůj čas pro tuto odpověď si musím hodně dopředu rezervovat). Proto posílat email příliš brzy v naději, že dostanete odpověď o to dříve, nemá smysl. Obvykle na to nemám kapacity.
 • Dodržujte prosím maximální délku vašeho emailu 3600 znaků. To je důležité omezení, které nás donutí zahrnout jen to podstatné a učit se rozlišovat, co je důležité (v emailu, ale stejně tak i v našem procesu změny a nalézání řešení). Mnoho klientů postupuje tak, že píše nejprve mnohem delší první verzi, ze které postupně vybírá jen to nejdůležitější. Tento požadavek stručnosti (resp. vybrání podstatného) není samoúčelný a je důležitým protikladem rozhovoru, ve kterém naopak můžeme říkat mnoho podrobností… Z toho důvodu vám také na výrazně delší emaily nebudu odpovídat a budu je hodnotit stejně, jako kdybyste neposlali žádný email.

3. Odpovím vám svou reflexí, otázkami a radami

 • Na váš email vám odpovím nejpozději do dvou pracovních dnů od dohodnutého termínu. (Pokud jsme dohodli termín odeslání vašeho emailu jako středu, odpovím vám do páteční půlnoci.) Počítejte prosím se dvěma pracovními dny od dohodnutého termínu, nikoli od skutečného odeslání vašeho emailu, pokud jej pošlete o několik dní dříve. I tento svůj čas na reflexi pro vás si totiž musím dopředu plánovat a obvykle ho nemívám k dispozici dříve.
 • Vašemu emailu se budu věnovat po dobu běžné poradenské hodiny, tedy 55 minut. Po tuto dobu jej budu číst, zamýšlet se nad tím, reflektovat jej v kontextu toho, co by podle mě měl být nyní podstatný krok na vaší cestě, hledat důležité nebo problematické pasáže a zvýrazňovat vám je a v závěru vám napíšu zpětnou vazbu/doplňující otázky/vzkaz a tipy. Platí tedy také, že čím delší a komplikovanější bude váš text (či bude-li mít přes 3600 znaků), tím méně času budu mít pro odpověď a tím kratší odpověď očekávejte.
 • Z téhož důvodu vám nedoporučuji emaily věnovat primárně souhrnu faktů/dlouhým popisům historie a/nebo mnoha otázkám na mě. Zorientovat se v komplikované historii trvá déle, než se pisatel obvykle domnívá. Bývá pak zklamán, že na odpověď mi nezbyde příliš času (a do příštího hovoru celou tuto historii v hlavě neudržím). Daleko lepší je probírat tyto záležitosti (historii, dotazy, detaily) během videohovoru, protože ústní forma je několikanásobně rychlejší než psaná. Důležité také je, že se mohu během hovoru zeptat na mnoho podotázek, právě v souvislosti s líčením všech detailních souvislostí nebo vašimi dotazy.
 • Nejefektivnější forma vaší reflexe (i z hlediska účinnost mé odpovědi) je vaše sebeanalýza, tedy vaše zamýšlení, rozbor, úvahy nad vaším tématem, zkušenostmi, prožitky. Samozřejmě pište i o své historii nebo dotazy na mě, pokud jsou nyní důležité. Prosím ale o pochopení, že psaná podoba komunikace je mnohem pomalejší než rozhovor: Musím to, co píšete, dobře pochopit, zformulovat odpověď, korigovat možnou víceznačnost a pochopitelnost vět atd, což si vyžádá dost času. Proto pokud mi napíšete “Napište mi, co mám dělat s XY”, můžete dostat odpověď výrazně kratší, než si představujete. Daleko rychleji, detailněji a důkladněji tyto otázky zodpovím během videohovoru (a někdy vám v tomto smyslu i odpovím v emailu).
 • Na váš email tedy budu reagovat: Často vás budu směřovat k důležitým pasážím vašeho emailu, budu vám klást doplňující otázky, nad kterými se v mezidobí doporučuji zamýšlet (a případně si o nich popovídáme během videohovoru či v příští emailové konzultaci), poskytnu vám svůj názor nebo pohled na to, co je teď důležité. Dám vám tipy na témata, kterým se věnovat a na co se zaměřit do příště.
 • Maximální délku mé odpovědi očekávejte také okolo 3600 znaků – ta se ale liší v závislosti na míře / komplikovanosti vašeho textu apod. Čtení vašeho emailu a přípravě odpovědi nemohu věnovat delší čas než vyhrazenou hodinu.
 • Pokud mou odpověď nedostanete do dvou pracovních dnů od dohodnutého termínu, ozvěte se mi prosím – pravděpodobně došlo k technické závadě v doručení emailu. (Ve výjimečných případech, kdy nebudu schopen odpovědět do dvou dnů, vás na to vždy dopředu upozorním.)

4. Vyjasníme si případné nejasnosti

 • Pokud je v mé odpovědi vše jasné, nemusíte mi to potvrzovat (či nijak odpovídat). Obvykle se uvidíme (a uslyšíme) během příští video-konzultace, na kterou jsme již domluveni.
 • Pokud však bude cokoli z mé odpovědi pro vás nepochopitelné, takže si nedokážete odpovídat na mé otázky či pracovat způsobem, který vám v emailu navrhnu, samozřejmě mi pošlete doplňující otázky či upozorněte na nejasnosti. Může se také jednat o mé zásadní nepochopení určité pasáže vašeho textu (psaný text je bohužel často víceznačný) nebo mého víceznačného vyjádření v odpovědi, které lze pochopit více způsoby apod.
 • Rád vám své odpovědi krátce upřesním, okomentuji či objasním nesrozumitelnosti. Nebudeme však vést delší dialog. Toto není místo pro další rozvíjení myšlenek nebo nové hypotézy. Ty rozvineme během příštího setkání (hovoru) nebo během příští emailové výměny. Toto je místo pouze na vyjasnění větších nedorozumění.
 • V některých případech – pokud budu mít potíž jednoznačně pochopit některé vaše věty a tyto pasáže budu považovat za důležité – vám i já nejprve pošlu takovýto email s doplňujícím dotazem, a teprve po jeho zodpovězení vám pošlu svou plnou odpověď. V tom případě nedokážu někdy dodržet lhůtu dvou pracovních dnů od stanoveného termínu (protože čekám na vaši odpověď) – i v těchto případech se vám ale snažím odpovědět co nejdříve, obvykle do dvou pracovních dnů od tohoto vašeho upřesnění.
 • Někdy jsou mé odpovědi (či otázky, které vám posílám) schválně poněkud mlhavé či záměrně k jiné věci, než očekáváte. Nemusí to být pro to, že jsem váš text nesprávně pochopil, ale že vás chci vést k určitému typu promýšlení či prozkoumání vašeho tématu z jisté perspektivy. V tom případě vám to v odpovědi na váš případný upřesňující email sdělím – že se domnívám, že právě takto má formulovaná odpověď má nyní význam, že se nejedná o omyl. Vrátíme se k tomu následně během našeho rozhovoru.

5. Dohoda na termíny a jejich rušení/posun 

Platí zde totožná pravidla jako pro rušení/přesun jakéhokoli termínu, setkání, konzultace:

 • Rušení termínu a jeho nedodržení. Předem domluvený termín můžete (nejpozději dva pracovní dny předem) zrušit nebo posunout. V případě:
  • pozdějšího zrušení/přesunu než dva pracovní dny předem,
  • pokud email nepošlete do dohodnutého termínu,
  • pokud ho pošlete až po tomto termínu,
  • nebo pokud výrazně překročíte délku emailu,

  budu vám účtovat za tuto neuskutečněnou konzultaci polovinu sazby (a v případě zaslaného emailu na něj nebudu poradensky reagovat)

 • Posun termínu. Pokud chcete prodloužit termín, do kterého jsme dohodnuti na zaslání emailu, počítejte prosím s tím, že obvykle nejsem schopen posunout vám termín (a garantovat tak i termín své odpovědi) hned za pár dní. Obvykle totiž mívám dost plný rozvrh a musím si v něm zablokovat nerušenou hodinu, během které budu číst váš email a připravovat odpověď. Někdy vám tedy budu schopen nabídnout nový termín až v horizontu týdnů.
 • Pokud chcete změnit formu konzultací, tedy email nahradit rozhovorem nebo naopak, platí stejné pravidlo: můžete tak učinit dva a více pracovní dny před domluveným termínem. V případě změny formy prosím počítejte s tím, že nový termín vám nedokážu nabídnout v původní den (tedy pokud jsme byli domluveni, že ve středu pošlete email, nedokážu vám místo toho v tento den nabídnout hodinu konzultace). Důvody jsou dva: 1. situace, kterou popisuji výše u “Posun termínu” – i když si rezervuji čas na odpovídání emailů, je to často mimo doby vhodné k rozhovorům nebo na místech kde toto online spojení není možné. 2. bude-li příliš snadné mezi oběma formami přepínat, stane se toto přepnutí záminkou, jak se vyhnout obtížnému (nesnadnému, ale důležitém rozhovoru -> napíšu raději email // nestihl jsem dobře napsat email ->  vyberu si rozhovor)
 • Pokud ode mě nedostanete upozornění, že váš email v daném termínu nedorazil, považujte jej prosím za doručený. Do dvou pracovních dnů očekávejte odpověď.

6. Poradenské emaily prosím posílejte na odlišnou emailovou adresu

Prosím o oddělení poradenské komunikace (vaší reflexe) a administrativních záležitostí (domluvy na termíny, rušení termínů apod.). Tohoto oddělení dosahuji tím, že pro oba typy komunikace používám odlišnou emailovou adresu. Moc vás prosím o pozornost a respektování tohoto oddělení. Vedou mě k tomu tyto důvody:

 • Musím dokázat rozpoznat, co je (zaplacená) poradenská konzultace, které mám věnovat hodinu svého času, a co je např. dlouhý dotaz téhož klienta, který ale nemíní jako poradenskou konzultaci.
 • Dostávám (na běžnou emailovu adresu) velké množství podobných emailů s žádostmi o poradenství a popisů problémů/úvah a nejsem schopen se rychle zorientovat v tom, o jaký typ korespondence/odesílatele se jedná.
 • Pro klienta je psychologicky velmi prospěšné obě oblasti (administrativní a psychologickou) oddělit.
 • Důležitým důvodem je diskrétnost vašich dat a GDPR – vaše poradenské/terapeutické emaily po určité době (viz níže) mažu. Technickou komunikaci ohledně plateb a termínů si naopak potřebuji archivovat. Proto potřebuji obojí oddělit.

Proto prosím respektujte následující rozdělení:

 1. Poradenské emaily (vaše reflexe) prosím posílejte na odlišnou emailovou adresu, kterou vám dám k dispozici během naší domluvy. Neposílejte mi prosím terapeutické/poradenské reflexe na běžnou emailovou adresu. Emaily, které jsou mi zaslány na běžnou emailovou adresu, nebudu považovat za naše dohodnuté terapeutické/poradenské emaily a nebudu je reflektovat (odpovídat na ně) výše uvedeným způsobem. Pokud rozpoznám, že jste odesílatelem, se kterým jsem dohodnut na termín poradenského emailu, upozorním vás na tuto možnou chybu a požádám vás o zaslání na správnou adresu. Díky množství korespondence však toto nemohu garantovat. 
 2. Pro jakoukoli administrativní záležitost nebo dotaz – např. chcete zrušit termín či máte technický dotaz, mi prosím napište odlišný email na běžnou emailovou adresu. Tyto administrativní emaily pravidelně kontroluji a odpovídám obvykle nejpozději do druhého dne. Počítejte prosím také s tím, že velmi pravděpodobně váš email (reflexi) zaslanou na speciální emailovou adresu pro poradenské emaily budu číst až po domluveném termínu. Hrozí tak riziko, že vaši administrativní zprávu, pokud ji na tuto adresu zašlete, nedostanu včas (a nebudu akceptovat např. vaši žádost o přesun termínu)

7. Diskrétnost, ochrana a bezpečnost dat, mazání obsahu

 • Vaše poradenské emaily/reflexe po určité době mažu (při ukončení našeho poradenství, kdykoli na vaši žádost nebo rok od poslední konzultace). Máte kdykoli právo požádat mě o vymazání veškeré této terapeutické/poradenské konverzace. Máte i další práva, vyplývající se zákona o GDPR.
 • S těmito daty zacházím jako s vysoce citlivými údaji. Nikdy nejsou přístupné třetí osobě, nikdy nejsou (bez vašeho výslovného souhlasu) využívány jinak než pro naši konzultační práci.
 • Pokud z důvodu utajení/diskrétnosti nechcete psát poradenské emaily ze své běžné emailové adresy, můžete si vytvořit specifickou emailovou adresu pouze pro tyto emaily.
 • Nebudu akceptovat poradenské/terapeutické emaily z vaší pracovní emailové adresy ani emailové adresy se společným rodinným jménem (např. soukupovi@email.cz). Je to z důvodů ochrany vaší i psychologického bezpečí dalších případných uživatelů vašeho emailového účtu. Pište mi prosím pouze z vašeho soukromého účtu, který používáte výhradně vy.
 • Zvažte bezpečí svých emailů Emailové poradenství zanechává (na rozdíl od našeho rozhovoru) historickou stopu. Zůstává uloženo ve vaší emailové schránce a může tak být v budoucnu kdykoli přístupné a zneužitelné pro kohokoli, kdo (s vaším svolením, bez něj, náhodou či omylem) bude mít do vaší schránky přístup. Může se stát, že omylem přepošlete tuto svou reflexi na některou z uložených adres apod. Proto vám velmi doporučuji zvážit pravidelné mazání této korespondence, resp. její uložení mimo emailovou schránku – na jiné bezpečné místo.
 • Možnost šifrování. Pokud to budete preferovat, můžeme celou tuto konzultační/terapeutickou komunikaci vést prostřednictvím šifrovaných dokumentů. U běžných poskytovatelů emailové pošty je mnoho komunikačních bodů, na kterých nemůže být zaručeno nejsilnější úrovně bezpečnosti. K tomuto vysokému zabezpečení vás ale nenutím a myslím, že pro většinu klientů není nutné – na vaše přání je však můžeme použít.

8. Ceník a obecné podmínky

Obecné podmínky (cena, objednání termínu, rušení termínu apod) jsou pro obě modality (rozhovor, emailová konzultace) shodné a neliší se. Více informací najdete zde.

Proto jsou obě formy zaměnitelné – zrušíte-li např. včas termín emailové konzultace a budete jej chtít nahradit domluvou na jiný termín videohovoru, je to v pořádku.

Obě modality si vyžadují stejné množství mého času, proto jsou shodné i z hlediska ceny.

Máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti, napište mi .