Nadaní dospělí – inteligence, nadání, osobnost (7.12.)

 

Jsou jiní. Výrazně inteligentní a nadaní dospělí. Musí znát své odlišnosti, aby věděli, jak je co nejlépe využít.

Kdy: sobota 7. 12. 2013
Cena: 1290 Kč / pro studenty 990 Kč. Cena zahrnuje brožuru. (Při přihlášení do 15. 11. sleva 100 Kč.)
Délka: 10-18 (s pauzou na oběd)
Místo: Praha (bude upřesněno)

Workshop již proběhl, není možné se přihlásit. V případě zájmu mě kontaktujte, budu vás informovat o nových termínech.

Popis workshopu

Nadaní a výrazně inteligentní dospělí lidé nejsou stejní jako ostatní lidé. Mají svá specifika, které je nutí (a zároveň jim umožňují) žít jinak, vnímat jinak, prožívat jinak, chápat se jinak. Pokud se však setkají s nesouhlasem či nepochopením (protože jejich okolí je od nich odlišné), začnou se tázat: je chyba ve mně, nebo v ostatních? Neměl bych se změnit? Přizpůsobit? Nemají ostatní pravdu? Neměl bych být jako oni? Vždyť mi to říkají skoro všichni (protože těch odlišných, normálních je většina).

Typické charakteristiky nadaných dospělých jim toto přemýšlení, analyzování a pochybování ještě stěžují: protože přemýšlení, analyzování a pochybování jsou právě oblastí, ve kterých jsou velice silní a ve kterých se nespokojí s pouhým mávnutím rukou.

Právě proto je třeba, aby věděli, že odlišnosti, které jim někdy způsobují velké osobní, mezilidské nebo pracovní konflikty, jsou jejich největším darem, který se musejí naučit využívat.

Během semináře se budeme zabývat nejčastějšími okruhy odlišností nadaných lidí v oblastech:

  • vnímání a poznávacích funkcí
  • přemýšlení a schopnosti analýzy
  • inteligence a odlišnosti v usuzování
  • motivačních systémů, nekonformity a nezávislosti
  • etických a hodnotících postojů (včetně postojů sama k sobě)
  • emočních a sociálních odlišností
  • postoje (ne vždy pozitivního) k vlastní výjimečnosti a odlišnosti
  • zvýšené citlivosti a senzitivity
  • multitalentovanosti

Probereme různé možnosti, jak jednotlivé stránky poznat, akceptovat a využít k vlastní spokojenosti, k užitečnosti v naší práci a k naplněným vztahům s druhými. Budeme se zabývat specifickými problémy nadaných lidí i možnostmi jejich řešení.

Seminář je určen pro nadané lidi a lidi s výraznou inteligencí, pro jejich partnery a rodinné příslušníky nebo pro další zájemce, pro které kontaktu s nadanými lidmi důležitý (v pracovní, poradenské nebo osobní rovině).

Část semináře budeme věnovat seznámení se s tím, co psychologie o nadaných lidech ví a jak jim může pomoci. Prostor dostane sdílení vlastních zkušeností a příběhů. Jedním z vedlejších (avšak důležitých) účelů tohoto semináře je také potkat lidi s podobnými specifiky a “problémy” – vidět, že v tom nejsme sami.

Počet účastníků semináře je omezen.

Workshop již proběhl, není možné se přihlásit. V případě zájmu mě kontaktujte, budu vás informovat o nových termínech.