Informace k workshopům

Přihláška a rezervace místa

Přihlašujte se prostřednictvím webového formuláře u jednotlivých kurzů (případně emailem či telefonicky). Místa na kurzu jsou vám rezervována po zaplacení zálohy. Zálohu prosím zaplaťte do 3 pracovních dnů od přihlášení na kurz. (Není-li pro vás možné zálohu v tomto termínu zaplatit, dejte mi prosím vědět – domluvíme se.)

Záloha

Zálohy na kurzy jsou v jednotné výši 500 Kč, pokud u kurzu není uvedeno jinak. Zálohu prosím pošlete na účet 670100-2207499055/6210 – mBank (údaje pro mezinárodní platbu najdete zde). Neposíláte-li částku z účtu s vaším jménem, uveďte své jméno, příp. datum workshopu do zprávy pro příjemce. Prosím o zaplacení zálohy do tří pracovních dnů od přihlášení na kurz.

Platba

Platbu (doplatek po odečtení zálohy) můžete provést:

  • (a) Na místě v hotovosti.
  • (b) Převodem na účet – postupujte stejně jako při platbě zálohy nebo můžete obě platby spojit dohromady. Platbu prosím proveďte tak, aby peníze přišly na účet nejpozději dva dny před konáním kurzu.

Studentská sleva

Studentská sleva je pro studenty denního (prezenčního) studia SŠ, VOŠ, VŠ do úrovně magisterského studia (včetně), nikoli pro doktorandské studenty. Pokud budete chtít poskytnout studentskou slevu, informujte mě prosím při přihlašování.

Storno podmínky

Při odhlášení 7 a více dní před kurzem vám zálohu (nebo celou zaslanou částku) vrátím. Při pozdějším odhlášení nebo neúčasti záloha propadá (pokud jste uhradili celou cenu kurzu, vrátím vám tuto cenu nižší o zálohu).

O přijetí zálohy/jakékoli platby vás vždy informuji emailem. Potvrzení o platbě vám vystavím na místě, pokud jej potřebujete dříve, obraťte se na mě. V případě jakýchkoli dotazů nebo chcete-li zaslat fakturu, neváhejte mě kontaktovat.

Hlaste se prosím pouze osobně

Stává se, že chcete na workshop přihlásit své dospívající dítě (protože se domníváte, že by mu prospěl) nebo partnera (protože mu chcete udělat radost a dát mu kurz jako dárek). Prosím nečiňte tak. Psychologické workshopy nejsou totéž co sauna nebo zájezd s cestovkou. Pracujeme na nich vnitřně, aby si z nich účastník něco odnesl:

  • musí být pro absolvování jednak sám motivován a chtít s tématem pracovat (sám přemýšlet o dané oblasti dopředu, narážet na ni ve vlastním životě a reflektovat to – jinak nebude mít s čím pracovat)
  • musí mu vyhovovat styl mé práce, má filozofie apod.

Obojí si nejlépe ověřím právě tak, že si účastník můj workshop sám vyhledá, sám má o něj zájem a sám se přihlásí.

Ani v terapii/poradenství, ani během workshopů nedokážu dělat zázraky a naplnit tak představy některých např. rodičů, partnerů, přátel, že když nějakou lstí vyšlou na workshop/na terapii člověka, který by právě v dané oblasti “potřeboval pracovat”, ale sám o to nejeví zájem (jiný než, že jim vágně přitaká, jen aby ho dále neobtěžovali), že dokážu vykonat zázrak a změnit ho. Za prvé takovému člověku nedokážu pomoci, za druhé on se bude cítit během semináře nepatřičně, za třetí to může ovlivnit i celkovou atmosféru v malé skupince lidí, ve které semináře pořádám a ve které chceme intenzivně pracovat. Pokud se objeví někdo, kdo nemá o téma osobní zájem nebo příliš netuší, o čem je řeč, může to být rušivé i pro ostatní účastníky. Proto se prosím hlaste pouze osobně.

Je dobré se účastnit v (partnerských/rodičovských) dvojicích?

Pokud chcete přijít s kolegyní nebo kamarádem, je to v pořádku. Workshopy absolvují někdy i manželské/partnerské páry – zde záleží na vašem zvážení, zda byste naopak necítili větší svobodu a prostor pro sebezkoumání bez partnera (a například se účastnili seminářů zvlášť v samostatných termínech). Osobně bych tuto variantu mírně doporučoval, ale pokud budete chtít absolvovat spolu, je to na vás.

Nedoporučuji společnou účast rodiče a dítěte (dospělého či dospívajícího). Zde jsme ve vazbách (tématech, vztazích), které často neumožňují plné otevření se (resp. během krátké doby workshopu, který je zaměřen na jiné téma, nedokážeme a nechceme tyto specifické vazby otevírat – není to téma semináře). Přítomnost rodiče/dítěte nás může vnitřně omezovat (máme pocit, že na nás někdo dohlíží nebo se cenzurujeme, protože nechceme před dítětem něco ukázat…). V případě zájmu rodiče i dítěte o dané téma se proto prosím zúčastněte v různých termínech.

Zpracování osobních údajů

Za účelem poskytnutí uvedených vzdělávacích služeb zpracovávám tyto vaše osobní údaje.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte. Těším se na setkání s vámi!