Informace k workshopům

Přihláška a rezervace místa

Přihlašujte se prostřednictvím webového formuláře u jednotlivých kurzů (případně emailem či telefonicky). Místa na kurzu vám rezervuji po zaplacení zálohy. Zálohu prosím zaplaťte do 3 pracovních dnů od přihlášení na kurz. (Není-li pro vás možné zálohu v tomto termínu zaplatit, dejte mi prosím vědět – domluvíme se.)

Záloha

  • Zálohy na kurzy jsou v jednotné výši 500 Kč, pokud u kurzu není uvedeno jinak.
  • Zálohu prosím pošlete na účet 670100-2207499055/6210 – mBank (údaje pro mezinárodní platbu najdete zde).
  • Neposíláte-li částku z účtu s vaším jménem nebo pokud platíte více workshopů (nebo více plateb u mně), uveďte své jméno, příp. datum nebo název workshopu do zprávy pro příjemce. 
  • Prosím o zaplacení zálohy do tří pracovních dnů od přihlášení na kurz.

Platba

Platbu (doplatek po odečtení zálohy) můžete provést:

  • (a) Na místě v hotovosti.
  • (b) Převodem na účet – postupujte stejně jako při platbě zálohy nebo můžete obě platby spojit dohromady. Platbu prosím proveďte tak, aby peníze přišly na účet nejpozději dva dny před konáním kurzu.
  • (c) Informace k případné platbě na fakturu

O přijetí zálohy/jakékoli platby vás vždy informuji emailem. Potvrzení o platbě vám vystavím na místě, pokud jej potřebujete dříve, obraťte se na mě. V případě jakýchkoli dotazů nebo chcete-li zaslat fakturu, neváhejte mě kontaktovat.

Studentská sleva

Studentská sleva je pro studenty denního (prezenčního) studia SŠ, VOŠ, VŠ do úrovně magisterského studia (včetně), nikoli pro doktorandské studenty. Pokud budete chtít poskytnout studentskou slevu, informujte mě prosím při přihlašování.

Storno podmínky

Při odhlášení 7 a více dní před kurzem vám zálohu (nebo celou zaslanou částku) vrátím. Při pozdějším odhlášení nebo neúčasti záloha propadá (pokud jste uhradili celou cenu kurzu, vrátím vám tuto cenu nižší o zálohu).

Hlaste se prosím pouze osobně

Stává se, že chcete na workshop přihlásit své dospívající dítě (protože se domníváte, že by mu prospěl) nebo partnera (protože mu chcete udělat radost a dát mu kurz jako dárek). Prosím nečiňte tak. Psychologické workshopy nejsou totéž co sauna nebo zájezd s cestovkou. Aby si z nich účastník něco odnesl:

  • musí být pro absolvování jednak sám dostatečně motivován a chtít s tématem pracovat (sám přemýšlet o dané oblasti dopředu, narážet na ni ve vlastním životě a reflektovat to – jinak nebude mít s čím pracovat)
  • musí mu vyhovovat styl mé práce, má filozofie apod.

Obojí si nejlépe oba ověříme právě tak, že si můj workshop sami vyhledáte nebo na něj narazíte při zkoumání dané oblasti a sami se přihlásíte.

Ani v terapii/poradenství, ani během workshopů nedokážu dělat zázraky a naplnit tak představy některých rodičů, partnerů, přátel, že dokážu změnit člověka, kterého oni nějakou lstí vyšlou na workshop/na terapii, protože se domnívají, že by v dané oblasti “potřeboval pracovat”, ale sám o to nejeví zájem (mám na mysli jiný zájem než, že vágně přitaká, že to teda zkusí, když ho přihlásíte, jen abyste ho dále neobtěžovali).

Takovému člověku nedokážu pomoci, můj styl práce na to není zaměřen. Pracujeme intenzivně a workshopy i poradenství koncipuji tak, že v nich předpokládám klienty s plným zájmem o změnu, poznání a vzdělání v dané oblasti.

Za druhé se bude takový účastník cítit během semináře nepatřičně a může ovlivnit i celkovou atmosféru v malé skupince lidí, ve které semináře pořádám a ve které chceme intenzivně pracovat. Pokud se objeví někdo, kdo nemá o téma osobní zájem nebo vlastně příliš netuší, o čem je řeč, může to být rušivé i pro ostatní účastníky. Proto se prosím hlaste pouze osobně. Děkuji moc za pochopení.

Je dobré se účastnit ve dvojicích (partneři, manželé, děti-rodiče)?

Pokud chcete přijít s kolegyní nebo kamarádem, je to v pořádku. Workshopy absolvují někdy i manželské/partnerské páry – zde záleží na vašem zvážení, zda byste naopak necítili větší svobodu a prostor pro sebezkoumání bez partnera (a například se účastnili seminářů zvlášť v samostatných termínech). Osobně bych tuto variantu mírně doporučoval, ale pokud budete chtít absolvovat spolu, je to na vás.

Nedoporučuji společnou účast rodiče a dítěte (dospělého či dospívajícího). Zde jsme ve vazbách (tématech, vztazích), které často neumožňují plné otevření se (resp. během krátké doby workshopu nedokážeme a nechceme tyto specifické vazby otevírat – není to téma semináře). Přítomnost rodiče/dítěte nás může vnitřně omezovat (máme pocit, že na nás někdo dohlíží nebo se cenzurujeme, protože nechceme před dítětem něco ukázat…). V případě zájmu rodiče i dítěte o dané téma se proto prosím zúčastněte v různých termínech.

Zpracování osobních údajů

Za účelem poskytnutí uvedených vzdělávacích služeb zpracovávám tyto vaše osobní údaje.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte. Těším se na setkání s vámi!