Proč je důležité učit se sebekontrole

Mnoho let pořádám workshopy na téma sebekontroly. Sebekontrola je mé oblíbené téma z několika důvodů. V následujících bodech se tyto důvody snažím shrnout a domnívám se, že se jedná zároveň také o důvody, proč je tento workshop mezi účastníky oblíbený a proč se na něj hlásí:

1. Sebekontrole se lze dobře naučit.

Na rozdíl třeba od sociálních kompetencí, empatie, vzdělání nebo inteligence – se sebekontrola daleko lépe trénuje. Pokud víte, jak na to, může každý získat pevnou vůli, a to – ve srovnání s výše vyjmenovanými komptencemi – poměrně rychle. Sebekontrola je prostě soubor návyků, znalostí a dovedností, které se lze naučit. V mnoha ostatních oblastech naší duše je taková změna mnohem obtížnější – zkuste se třeba stát “vzdělaným” člověkem. Zkuste se “naučit vztahy”. To si vyžaduje velké mnohaleté úsilí…

2. Sebekontrola je mimořádně důležitá kompetence pro dobrý život

  • Psychologické studie ukazují, že lidé s lepší sebekontrolou jsou zdravější, šťastnější, lépe finančně zabezpečeni, spokojenější se svou práci a žijící ve více naplněných vztazích.
  • Výzkumy odhalily, že sebekontrola má pro studijní i pracovní úspěch minimálně stejný význam jako inteligence.

Znovu a znovu přicházejí výzkumníci na důležitost sebekontroly pro úspěch, spokojenost a naplnění našich životů. A nepotřebujeme k tomu ani výzkum. Inutitivně všichni chápeme, že kdybych si (nebo lidé okolo nás) dokázali v důležitých záležitostech, v práci, v naších vztazích i osobních návycích lépe poručit – tj. dlouhodobě dělat to dobré, a nedělat to špatné, kvalita našich životů by rapidně vzrostla.

3. Chybí nám manuál k sebekontrole

Všichni tušíme, jak důležitá sebekontrola je, ale nikdo nám nikdy nedal žádnou přímou “výchovu k sebekontrole” po způsobu hudební či tělesné výchovy. Mnozí tak umí zpívat a sportovat (a díky za to), ale neumíme: dělat, co je potřeba. Často pracujeme na své motivaci nebo zlepšujeme dovednosti – ale málokdo umí pracovat se sebekontrolou.

K dobré sebekontrole může vést výchova dětí. Ale pokud se v ní chceme zlepšovat jako dospělí, často nám chybí potřebné nástroje. Nehovoříme teď o motivaci. Trh je přeplněn “nástroji na motivaci”. Ale často náš problém není v motivaci. Dobře víme, že bychom chtěli: zhubnout, být více fit, být více pracovití, dotáhnout projekt do konce… ale chybí nám sebekontrola: odolat lákavé odlišné nabídce, lenosti, jinému impulzu…

A paradoxně především novější psychologické výzkumy toho o sebekontrole spoustu zjistily a mnoho nekomplikovaných metod a nástrojů je nám k dispozici.

Většinou dobře víme, co je důležité pro naše vztahy, život i práci. Avšak jedna věc je vědět, druhá je dokázat každý den tyto věci udělat. Právě to je úkolem naší vůle. Zabránit si v tom, dělat nepodstatné nebo škodlivé. Místo toho dělat to, co je důležité, avšak třeba nepříjemné.

4. Musíme se vyrovnat s novou dobou, která přináší nekonečné nabídky

Technologické a ekonomické změny přináší tlak na rychlost a nekonečné možnosti. Máme internet, kde můžeme nekonečně pronikat do nových světů: poznání, zábavy, informací. Máme přeplněnou emailovou schránku, fronty na sociálních sítích, desítky projektů, stovky možností, dokumenty zaplněné nápady.

S tím vším přichází také série nekonečných rozhodování, fronty úkolů a otázek. Nechceme udělat chybu. Nechceme zvolit něco méně důležitého, nechceme, ať nám něco unikne. Důsledkem je – že se cítíme přehlceni a neuděláme nic. Prokrastinujeme.

Nová psychologická zjištění posunují naše chápání toho, co je pro naši sebekontrolu důležité, a co jí naopak brání. Ukazují, jaký (negativní) vliv na naší sebekontrolu má toto nepřeberné množství alternativ. Přinášejí však také dobré odpovědi, co s tím.


Mojí zásadou je pořádat pouze workshopy na téma, ke kterým mám hlubší osobní vztah, považuji je za velmi důležité a mám s nimi také dostatečnou osobní zkušenost. Také já jsem si prošel obdobím zlepšování vlastí sebekontroly a s naprostou jistotou proto mohu tvrdit, že to, co učím (a o čem psychologové píšou), funguje. Že změna je možná. Já jsem jsem byl toho osobním svědkem.

Díky této své osobní zkušenosti mohu konstatovat, že nejdůležitější není ta nebo ona konkrétní metoda (či “systém” či “pomůcka”), podobně jako chceme-li být zdraví, není podstatná konkrétní dieta, konkrétní zelenina či konkrétní druh pohybu, který děláme. Podstatné je znát principy.

A právě k tomu chci během workshopu účastníky vést. Nikoli jen předat pomůcku, ale hned ji prakticky vyzkoušet (a vyjasnit tak případná nepochopení), ale vysvětlit také, proč funguje. Jakmile znáte tyto principy, můžete si vymyslet nespočet dalších nástrojů. Můžete se stát kreativním tvůrcem životního přístupu, který bude vaši sebekontrolu dále posilovat – ať už problémy s ní zažíváte v práci, mimo ní nebo v celém životě.

Zjistěte více informací o workshopu Vůle a sebekontrola