Jak psychicky zvládnout omezení a stres související s epidemií koronaviru

  • 1. Snažte se napodobit svůj běžný život i v domácím omezení.
  • 2. Zařaďte sociální kontakt (online, telefonicky), pohyb, relaxaci, samotu, dělání obtížného (práce, studium).
  • 3. Zaměřte svou pozornost také mimo sebe – snížíte tím stres a nastolíte pozitivní pocity. Najděte si proto dobrovolnictví, pomoc druhým, obtížné úkoly. Pomozte druhým čímkoli, co máte a umíte – třeba od nákupu po společné (online) cvičení.
  • 4. Dejte si pozor na ty chyby životního stylu, kterým běžně propadáte (alkohol, lenost, prokrastinace, ponocování) a zamezte jim hned na začátku.

Stáhněte si zdarma e-knihu: Koronavirus – Manuál pro naši duši.

 Akceptujte své pocity

I ty negativní. Přijměte je. To ale neznamená je dále šířit a dávat jim nekontrolovaný průchod.

Mějte plán

Vytvořte si přesný plán/rozvrh hodin, čím se během dne zabývat. Preferujte pravidelnost a rutiny.

 Nedělejte jen to, co jste zvyklí dělat doma

Snažte se napodobit běžný život (včetně obtížných aktivit, práce, pohybu).

 Dělejte (také) něco obtížného a zaměřte se mimo sebe

Pokračujte v práci, studujte něco obtížného, pomozte druhým, najděte si dobrovolnickou činnost. Nezaměřujte se jen na sebe, své emoce a myšlenky.

 Dejte velký pozor na alkohol a drogy

Vynechte alkohol úplně, pokud jste měl/a v minulosti s konzumací problémy nebo pokud jej potřebujete pro redukci stresu.

Hýbejte se, jak to jde

 Najděte si častou a intenzivní formu pohybu, kterou můžete dělat doma (cvičení, jóga, protahování) nebo na individuální procházce v parku/přírodě.

Neřešte, co nelze řešit

 Nezabývejte se starostmi nebo plány (maturita, dovolená, ztráta práce), pro které zatím nemáme dostatek informací. Počkejte si, jak se věci vyvinou a do té doby na ně nemyslete a neřešte je s druhými.

V nepříznivé situaci vyhledejte pomoc druhých

 Je-li vaše situace velmi nepříznivá (finančně, psychicky, zdravotně), hledejte pomoc u druhých – zavolejte kolegům, blízkým, kamarádům. Nezůstávejte sami!

Dejte si pozor na to, co čtete (posloucháte)

 Vyhněte se zbytečným negativním zprávám (co nejde, kde kdo vidí problém, kdo udělal chybu…). Omezte dobu sledování médií. Jinak budete žít v negativním duševním stavu.

Podporujte se vzájemně

 Najděte si společné aktivity (virtuální, online), které vám i druhým pomohou. Simulujte pomocí online řešení sociální kontakt a žijte tak společně v kontaktu s ostatními svůj život (práci, cvičení, meditaci, modlitbu, relaxaci, koníček).

Připravte si krizové scénáře

 Sepište si kontakty a postup “pro případ” (ztráty práce, finanční tísně, zdravotních problémů). Ujasněte si, jak byste v takové situaci postupovali, abyste minimalizovali jejich dopad/škodu. Tyto scénáře si uložte a dále na ně nemyslete.

Nezapomínejte na nejvíce ohrožené

 Nabídněte pomoc seniorům, nemocným, osamělým lidem,  lidem v jakékoli krizi (sociální, vztahové, materiální) a psychicky nestabilní jedincům. Buďte k nim trpěliví a tolerantní.

Nacházíme se v mimořádné situaci. Buďme tolerantní k sobě i druhým

 

Nacházíme se v situaci, ve které jsme historicky dlouho nestáli. Nemysleme si, že “někdo nahoře” má povinnost vše vědět, vše zvládnout a vše bezchybně okamžitě vyřešit. Budeme dělat chyby a budou problémy – protože se všichni učíme, co nyní dělat. Vyhněme se proto prosím atmosféře strachu, naštvání, frustrace nebo zloby tím, že ji od začátku nebudeme podporovat a nebudeme vyhledávat jen chyby, negativa a toxické komentáře, kterými nás bohužel některá média a sociální sítě zásobují.

Je na nás, zda se budeme zaměřovat na problémy a na to “co není” a “co někdo zkazil”, nebo na konstruktivní pomoc a zodpovědné, solidární chování k druhým a nápravu těchto chyb, včetně těch, za které vůbec nemůžeme. To pomůže nejen daleko snadněji současnou krizi překonat, ale z psychologického hlediska především – uchovat si zdravou mysl, naději a kapacitu zvládnout to, co nám příští dny přinesou.

Buďme zde jeden pro druhého a zvládneme to!